Kursolandia.pl - Darmowe i komercyjne kursy i szkolenia

Nov 26, 2008 ID:13880
http://www.kursolandia.pl

Kursolandia.pl - katalog zawieraj?cy darmowe i p?atne kursy. E-booki oraz audiobooki. Artyku?y o nauczaniu zdalnym, studiach przez Internet. Serwis ma na celu popularyzacj? nauczania w formie e-learningu. Chcemy promowa? nowe formy kszta?cenia z wykorzystaniem Internetu i technik multimedialnych. Zale?y nam na u?atwieniu internautom wyszukiwania kursw i szkole? dost?pnych w sieci. W zakresie naszych dzia?a? le?y katalogowanie oraz opisywanie darmowych i p?atnych kursw e-learningowych. Chcemy upowszechnia? elektroniczne formy kszta?cenia, poprzez udost?pnienie katalogu i wyszukiwarki kursw oraz regularne uzupe?nianie tre?ci zawartych w serwisie.

darmowe kursy   szkolenia   e-learning   e-booki   studia przez internet
Srednia z ocen: 2.33, Liczba oddanych gosw: 3
 

Kategorie

Inne wpisy w: Edukacja Nauka > Kursy


NAUKA PRAWO JAZDY, kursy i szkolenia prawa jazdy

Firma O?rodek Szkolenia Kierowcw ELDAR powsta?a w ?wi?toch?owicach w marcu 2007 roku, od pocz?tku skupiaj?c w swoim zespole m?odych ale do?wiadczonych ju? instruktorw nauki jazdy. W pierwszym roku dzia?alno?ci w kursach prawa jazdy... Dalej...

 
Prawo jazdy Leszno

Jak prawid?owo wy?oni? szko?? jazdy? Najpierw nale?a?oby poczyta? na stronach internetowych o propozycjach ka?dej ze szk?. Powinno si? tak?e zapyta? swoich znajomych co s?dz? o danej szkole. Poniewa? dobrze wybrana szko?a jest niezmiernie wa?na w... Dalej...

 
http://kire.pl

Kire.pl jest witryn? internetow? nale??c? do Krakowskiego Instytutu Rozwoju Edukacji. W us?ugach KIRE dost?pnych jest nade wszystko wiele ciekawych kursw kwalifikacyjnych dla nauczycieli, ktrzy pragn? wzbogaci? swoje kwalifikacje zawodowe.... Dalej...

 
Kursy i szkolenia UDT

Gor?co zapraszamy do poznania oferty naszej godnej zaufania firmy firmy Centrum Szkole?. Prowadzimy kursy z zakresu obs?ugiwania urz?dze? UDT. Wydajemy legitymacje i uprawnienia UDT, ktre rozpoznawane s? we wszystkich krajach Unii Europejskiej.... Dalej...

 
MANEWR S.C. JOLANTA GLISZCZY?SKA MAREK GLISZCZY?SKI kurs prawo jazdy wroc?aw

Nauk? jazdy i profesjonalne szkolenia dla kierowcw profesjonalnych warto zleci? w znacznym stopniu wykwalifikowanym instruktorom i szkoleniowcom z wroc?awskiego o?rodka MANEWR. Nasz? firm? rekomenduje nie tylko niezwykle zasobne rozeznanie... Dalej...