Kursolandia.pl - Darmowe i komercyjne kursy i szkolenia

Nov 26, 2008 ID:13880
http://www.kursolandia.pl

Kursolandia.pl - katalog zawieraj?cy darmowe i p?atne kursy. E-booki oraz audiobooki. Artyku?y o nauczaniu zdalnym, studiach przez Internet. Serwis ma na celu popularyzacj? nauczania w formie e-learningu. Chcemy promowa? nowe formy kszta?cenia z wykorzystaniem Internetu i technik multimedialnych. Zale?y nam na u?atwieniu internautom wyszukiwania kursw i szkole? dost?pnych w sieci. W zakresie naszych dzia?a? le?y katalogowanie oraz opisywanie darmowych i p?atnych kursw e-learningowych. Chcemy upowszechnia? elektroniczne formy kszta?cenia, poprzez udost?pnienie katalogu i wyszukiwarki kursw oraz regularne uzupe?nianie tre?ci zawartych w serwisie.

darmowe kursy   szkolenia   e-learning   e-booki   studia przez internet
Srednia z ocen: 2.33, Liczba oddanych gosw: 3
 

Kategorie

Inne wpisy w: Edukacja Nauka > Kursy


Angielski dla firm Warszawa - British School ICT

Prowadzone przez szko?? British School kursy j?zykowe przeprowadzane s? metod? zapewniaj?c? sukces w nauce. Ponadto, nasze szkolenia j?zykowe dla firm prowadzone s? w niezwykle przyjaznej atmosferze. Oferuj?c Pa?stwu szkolenia j?zykowe... Dalej...

 
Szko?a Stylizacji Select

Szko?a Stylizacji Select zaprasza na profesjonalne szkolenia zawodowe: wiza?u, fryzjerstwa, stylizacji paznokci, stylizacji ubioru oraz makija?u rz?s. Nasze kursy odbywaj? si? w ma?ych grupach (maksymalnie kilka osb),... Dalej...

 
MAGNETIC. PHU kurs prawa jazdy

Celem, funkcjonuj?cego, od 1997 roku, w Stargardzie Szczeci?skim, O?rodka Szkolenia Kierowcw Gr?dzki, jest sprawna nauka zasad ruchu drogowego oraz praktycznych umiej?tno?ci prowadzenia pojazdw. Prowadzimy kursy na wszelkie kategorie prawa... Dalej...

 
Ewa Adamska-Drgas - coaching indywidualny

Szukasz kogo?, kto pomo?e Ci odnale?? si? w ?yciu? Potrzebujesz pomocy w wyborze drogi ?yciowej? Mieszkasz w Bydgoszczy? Zg?o? si? do mnie! Pomog? Ci podj?? wa?ne dla Ciebie wole oraz naucz?, jak najlepiej pokierowa? swoim ?yciem. Poka?? Ci, jak... Dalej...

 
Typografia

Typografia jest wa?n? dziedzin? w DTP i poligrafii. Znajomo?? podstawowych zagadnie? typograficznych pozwala z?o?y? tekst, ksi??ki zgodnie z wielowiekow? tradycj? wydawnicz?, ktra jest sprawdzona i pewna. Rozk?ad marginesw, uk?ad budowy ksi??ki,... Dalej...