Wpisy z Tagiem [ szkolenia dla firm ]

Szkolenia dla firm

19-Aug-2019
Szkolenia dla firm

Biznes to wa?na sprawa. Szkolenia biznesowe s? realizowane starannie, dbale, w sposb daj?cy wiedz? oraz umiej?tno?ci. Jako?? jest na pewno wa?na, a klienci maj? prawo ustali? zakres szkole? oraz ustali? czas ich trwania i form? przeprowadzania....

Dalej...

Elmar | Szkolenia dla firm | klient niepe?nosprawny

25-May-2016
Elmar | Szkolenia dla firm | klient niepe?nosprawny

Nasza firma specjalizuje si? w szkolenia savoir vivre w stosunku do klienta niepe?nosprawnego ju? od wielu lat. Przez ten ca?y czas pomogli?my setkom osb uzyska? niezb?dn? pomoc i dostarczyli?my im niebywa?ych umiej?tno?ci, dzi?ki ktrym mog?...

Dalej...

Szkolenia nf.pl

25-Sep-2015
Szkolenia nf.pl

Serwis megaszkolenia.pl zawiera ogromn? ilo?? informacji dotycz?cych organizowania szkole? bran?owych Przedstawiamy u?ytkownikom wiadomo?ci dotycz?ce szkole? otwartych oraz zamkni?tych. U?ytkownicy odnajd? u nas oferty z licznych miast Polski....

Dalej...

BBK szkolenia bhp, ppo?, pp

02-Nov-2014
BBK szkolenia bhp, ppo?, pp

Kompleksowe us?ugi z zakresu bhp, ppo? i pierwszej pomocy dla Twojej firmy.

Nasza ofert? kierujemy do firm dzia?aj?cych na terenie wojewdztwa wielkopolskiego i kujawsko-pomorskiego. Najlepsz? weryfikacj? jako?ci naszych us?ug s?...

Dalej...

Prodialog - corporate wellness

07-Dec-2013
Prodialog - corporate wellness

Prodialog to firma szkoleniowo-doradcza, wprowadzaj?ca na polski rynek zupe?nie innowacyjne szkolenia wellnessu biznesowego.

Wellness w firmie polega na podnoszeniu efektywno?ci pracy nie tylko poprzez zwi?kszenie kompetencji...

Dalej...

Discover Team

09-Sep-2013
Discover Team

Firma Discover Team jest mark? szkoleniow?, ktra swoimi artyku?ami odpowiada na zamwienia bardzo rozmaitych kontrahentw, prowadzi spotkania zarwno dla du?ych korporacji, instytucji publicznych, czy uniwersytetw. Wszystkie treningi proponowane...

Dalej...

UnitiveCoaching.pl

09-Sep-2013
UnitiveCoaching.pl

Firma szkoleniowa Unitive Coaching oferuje szkolenia w zakresie radzenia sobie ze stresem, umiej?tno?ci interpersonalnych, rozwi?zywania problemw, zarz?dzania czasem, budowania kariery zawodowej. Dost?pne s? sesje life coaching i business...

Dalej...

Integra consulting

03-Feb-2013
Integra consulting

„People Moving Forward” to motto firmy szkoleniowo-doradczej Integra Consulting ?wiadcz?cej us?ugi szkoleniowo-doradcze na terenie Polski. Firma dzia?a od 15 lat, w tym czasie z jej us?ug skorzysta?o 250 firm z r?nych bran?. Zajrzyj...

Dalej...

Coaching

03-Feb-2013
Coaching

Strona internetowa firmy Mateusza Grzesiaka zajmuj?cej si? prowadzeniem szkole? z zakresu NLP. W ofercie firmy mo?na znale?? szkolenia NLP (psychologia sukcesu i zmiany osobistej, szkolenia biznesowe), coaching (indywidualny i grupowy), a tak?e...

Dalej...

SZKOLENIA ?D? szkolenia zamkni?te

03-Feb-2013
SZKOLENIA ?D? szkolenia zamkni?te

Organizacja r?norodnych szkole?, warsztatw i kursw pomocnych w rozwijaniu kwalifikacji zawodowych, to sfera aktywno?ci firmy Szkolenia ?d?. Dzi?ki zapa?owi naszej kompetentnej i wyedukowanej kadry trenerskiej, mo?emy zagwarantowa? wysok?...

Dalej...

Strony: 1 2 3 4 [Nastepny >]