Wpisy z Tagiem [ nlp ]

imigomo.com

13-Aug-2015
imigomo.com

Wszystkim naszym u?ytkownikom mo?emy zapewni? mo?liwo?? korzystania z bardzo wygodnej oraz ?atwo dost?pnej aplikacji, ktra ma na celu zapewnienie realizowania celw zwi?zanych z indywidualn? ?cie?k? rozwoju. Zapewniamy rwnie? dost?p do trenerw...

Dalej...

UnitiveCoaching.pl

09-Sep-2013
UnitiveCoaching.pl

Firma szkoleniowa Unitive Coaching oferuje szkolenia w zakresie radzenia sobie ze stresem, umiej?tno?ci interpersonalnych, rozwi?zywania problemw, zarz?dzania czasem, budowania kariery zawodowej. Dost?pne s? sesje life coaching i business...

Dalej...

Micha? Pasterski - motywacja, coaching!

08-Jul-2013
Micha? Pasterski - motywacja, coaching!

Blog Micha?a Pasterskiego to miejsce, w ktrym mo?na znale?? wiele darmowych artyku?w w tematyce psychologii, rozwoju osobistego i coachingu. Nauka motywowania, zarz?dzania czasem, zwi?kszanie swojej pewno?ci siebie oraz zaznawanie szcz??cia...

Dalej...

mateusz.grzesiak.tv - telewizja szkoleniowa on-line

27-Jan-2013
mateusz.grzesiak.tv - telewizja szkoleniowa on-line

Strona mateuszgrzesiak.tv to pierwsza w Polsce telewizja szkoleniowa on-line. Na stronie mo?na obejrze? materia?y filmowe dotycz?ce psychologii sukcesu, skutecznego zarz?dzania, coachingu i NLP. Mateusz Grzesiak to osoba znana – telewizyjny...

Dalej...

Mateusz Grzesiak - NLP

27-Jan-2013
Mateusz Grzesiak - NLP

Mateusz Grzesiak to trener rozwoju osobistego. Mateusz Grzesiak ma w swojej ofercie szkolenia zamkni?te z zakresu psychologii osi?gni?? i sukcesu, wyst?py i wyk?ady, copywriting i neuromarketing. Jest on znany tak?e jako telewizyjny ekspert z...

Dalej...

NLP Polska

27-Jan-2013
NLP Polska

NLP (ang. Neuro-linguistic programming) to zbir technik u?atwiaj?cych komunikacj? i rozwj osobisty. NLP Polska to najwi?kszy dzia?aj?cy w naszym kraju zesp? praktykw i teoretykw NLP. Na stronie internetowej firmy mo?na znale?? materia?y...

Dalej...

SZKOLENIA PROADVANCE Szkolenia unijne i biznesowe, Kursy | www.pad-szkolenia.pl

12-Apr-2010
SZKOLENIA PROADVANCE Szkolenia unijne i biznesowe, Kursy | www.pad-szkolenia.pl

Profesjonalne Szkolenia unijne szkolenia biznesowe i interpersonalne. Szkolenia otwarte i zamkni?te. Kursy odbywaj? si? w Poznaniu oraz na terenie ca?ego kraju. Szkolenie Specjalistw ds. funduszy unijnych a tak?e z komunikacji, asertywno?ci...

Dalej...

PewnySukces.pl - sukces, motywacja, NLP

31-Jul-2009
PewnySukces.pl - sukces, motywacja, NLP

Na stronie PewnySukces.pl znajdziecie porady, kursy mailowe i artyku?y z szeroko rozumianego zakresu sukcesu, zdobywania pieni?dzy, szybkiej nauki, motywacji oraz NLP. Jak osi?gn?? sukces, niezale?no?? finansow?, jak zdoby? przyjaci?, wie??...

Dalej...

NLP Community

13-May-2009
NLP Community

NLP Community to pierwszy polski, naprawd? otwarty wortal po?wi?cony NLP i wszystkim dziedzinom, ktre si? w nim zawieraj?, a zawiera si? praktycznie wszystko. Znajdziesz tutaj odpowiedzi na dr?cz?ce Ci? pytania, pomoc w rozwi?zaniu problemw....

Dalej...

Szkolenia NLP: Praktyk, Master, Trener 70% taniej

08-Mar-2009
Szkolenia NLP: Praktyk, Master, Trener 70% taniej

Szkolenia ze specjalnym dofinansowaniem YCC dla ka?dego uczestnika. Dzi?ki temu mo?esz wzi?? udzia? w z 70% zni?k?. Proponujemy warsztaty: Praktyk NLP, Mistrz Praktyka NLP, certyfikowany Trener NLP oraz "NLP w biznesie" i "NLP w sprzeda?y"....

Dalej...

Strony: 1 2 3 [Nastepny >]