Kategoria: [ Zdrowie Uroda ]


Jesteś tu: Góra > Zdrowie Uroda

Karboksyterapia - Salon Olwin

25-Sep-2017
Karboksyterapia - Salon Olwin

W Gabinecie Olwin mo?esz wykona? nowoczesne zabiegi karboksyterapii. Zabieg polega na podskórnym lub ?ródskórnym wstrzykiwaniu dwutlenku w?gla. Efekty, jakie mo?esz uzyska? to: redukcja tkanki t?uszczowej, cellulitu, rozst?pów, blizn, zmarszczek...

Dalej...

Miodowa Mydlarnia - producent naturalnych kosmetyków na bazie miodu, wosku i py?ku pszczelego

19-Sep-2017
Miodowa Mydlarnia - producent naturalnych kosmetyków na bazie miodu, wosku i py?ku pszczelego

Poznaj nasze myd?a naturalne b?d?ce zdrow? i coraz bardziej popularn? alternatyw? dla myde? komercyjnych. Sprawdz? si? w piel?gnacji nawet najbardziej delikatnej i wymagaj?cej skóry, nie powoduj?c jej podra?nie? i opó?niaj?c jej starzenie. Je?li...

Dalej...

Poradnia Rehabilitacjyna Ortomed Kraków

28-Aug-2017
Poradnia Rehabilitacjyna Ortomed Kraków

Szpital i Poradnia Rehabilitacyjna Ortomed mie?ci si? w Krakowie przy ul. Ka?u?y Ortomed ma na celu zapewnienie holistycznej opieki medycznej pacjentom po urazach ortopedycznych. Zajmujemy si? wykonywaniem zabiegów ortopedycznych oraz ca?ym...

Dalej...

Leczenie kana?owe

22-Aug-2017
Leczenie kana?owe

Mamy ?wiadomo??, jak wielu z Pa?stwa unika specjalistów, takich jak dentysta, w obawie przed bolesnym leczeniem. Jednak u nas leczenie kana?owe jest ca?kowicie bezbolesne. Doskonale zdajemy sobie spraw? z tego, jak rozwini?ta jest medycyna, a...

Dalej...

Zdrowienatopie

01-Aug-2017
Zdrowienatopie

Na stronie internetowej ZdrowieNaTopie mo?ecie Pa?stwo poczyta? szeroki wachlarz artyku?ów z zakresu lifestyle, na co sk?adaj? si? przede wszystkim solidne poradnikowe artyku?y zwi?zane z odchudzaniem i efektywnymi dietami, sportem oraz...

Dalej...

BlogNaZdrowie.pl

25-Jul-2017
BlogNaZdrowie.pl

Zach?camy do bli?szego zaznajomienia si? z bogatym wachlarzem lektury ciekawych tekstów poradnikowych, jakie stworzone zosta?y przez naszych do?wiadczonych redaktorów z du?? wiedz? w zakresie poprawy urody oraz piel?gnacji zdrowia. Zapraszamy do...

Dalej...

BodyandMind.pl

25-Jul-2017
BodyandMind.pl

Za po?rednictwem renomowanego serwisu internetowego BodyAndMind mo?ecie Pa?stwo poczyta? szczegó?owo na temat trzech podstawowych kategorii, do jakich zaliczy? nale?y dzia?y cia?o, umys? oraz dom. Nasz serwis opiera si? na w pe?ni warto?ciowych...

Dalej...

leki-na-odchudzanie.pl

19-Jul-2017
leki-na-odchudzanie.pl

Prezentujemy szereg sposobów na pi?kn? sylwetk?. Doskonale zdajemy sobie spraw? z tego, jak wa?ne mo?e to by? w?a?nie dla Pa?stwa. Dlatego na ka?dym kroku staramy si? poszerza? swoj? wiedz?, by te informacje przekazywa? osobom zainteresowanym....

Dalej...

jakisprzetmedyczny.pl

19-Jul-2017
jakisprzetmedyczny.pl

Oferujemy pomoc w doborze sprz?tu medycznego. Jeste?my profesjonalistami i doskonale zdajemy sobie spraw? z tego, jak du?e znaczenie mo?e mie? dobór sprz?tu dla stanu chorego. ?wiadomo?? tego zwi?ksza si? tym bardziej, ?e sami równie? posiadamy...

Dalej...

produktysolgar.pl

19-Jul-2017
produktysolgar.pl

Jeste?my przekonani, ?e dla Pa?stwa równie? zdrowie to sprawa priorytetowa. Dlatego na ka?dym w?a?ciwie kroku staraj? si? Pa?stwo, by mimo wszystko by?o ono w odpowiednim stanie. Mamy zaszczyt zaproponowa? wspania?y suplement diety, który b?dzie w...

Dalej...