Wpisy z Tagiem [ nauka ]

Szko?a j?zykw obcych alphabeta

04-Jun-2021
Szko?a j?zykw obcych alphabeta

Strona szko?y j?zykw obcych alphabeta oferuje szereg porad dotycz?cych metod uczenia si? j?zyka angielskiego. Poza tym alphabeta.pl zawiera materia?y informacyjne z zakresu certyfikatw j?zykowych Cambridge English - w tym FCE First, CAE Advanced...

Dalej...

Cz?owiek Renesansu

06-May-2020
Cz?owiek Renesansu

Cz?owiek Renesansu - kompendium wiedzy
Cz?owiek Renesansu to portal dedykowany uczniom, studentom, a tak?e wszystkim osobom, ktre chc? rozszerza? swoj? wiedz?. Ciekawostki umieszczane w omawianym serwisie poruszaj? wiele r?norodnych...

Dalej...

Wy?sza Szko?a Prawa

27-Jan-2018
Wy?sza Szko?a Prawa

Je?li pragniesz zosta? prawnikiem lub poszerzy? swoj? wiedz? w kierunku prawa, zapraszamy do zapoznania si? z ofert? niepublicznej Wy?szej Szko?y Prawa. Uczelnia znajduje si? we Wroc?awiu i prowadzi j? szereg najlepszych profesorw. Z zami?owaniem...

Dalej...

Eduforum.pl

09-Sep-2017
Eduforum.pl

Jeste? pewn? siebie i aktywn? zawodowo osob?? Chcesz ci?gle podnosi? swoje kwalifikacje i zwi?ksza? szanse na awans i podwy?k?? Je?eli szukasz na to sprawdzonych patentw, to powiemy Ci jak osi?gn?? sukces. Prowadzimy profesjonalny portal doradczy...

Dalej...

Miastomojeawnim.pl

21-Aug-2017
Miastomojeawnim.pl

Zapraszamy do zapoznania z artyku?ami publikowanymi na naszym portalu publicystyczno-naukowym. Z naszych wpisw dowiedz? si? Pa?stwo, na jakiej zasadzie dzia?a silnik samochodowy, co umo?liwia samolotom unoszenie si? w powietrzu czy dlaczego woda...

Dalej...

Quiz jako rozrywka i nauka j?zykw obcych

22-Jun-2014
Quiz jako rozrywka i nauka j?zykw obcych

Strona stosuj?ca innowacyjne techniki stosowane do nauki j?zykw obcych. Ka?dy z u?ytkownikw ma pe?en dost?p do bazy quizw poprzez ktre nauka staje si? szybsza i przyjemniejsza. Do dyspozycji rwnie? jest specjalny kreator ktry w szybki i...

Dalej...

Alergia

08-Apr-2014
Alergia

Alergi? mo?na leczy? w domu. Szczepionki podj?zykowe nie wymagaj? cz?stych wizyt w gabinecie alergologa. Tego typu odczulanie pacjent mo?e prowadzi? w domu, szczepionka aplikowana jest w wygodnej formie tabletek albo kropel. Zaleca si? je...

Dalej...

Podr?czniki szkolne - Hedwiga.pl

07-Jun-2013
Podr?czniki szkolne - Hedwiga.pl

Ksi?garnia hedwiga.pl to innowacyjny portal wdra?aj?cy tak?e multimedialne pomoce naukowe, aktualnie najbardziej modne po?rd m?odych ludzi. Tego sklepu internetowego bynajmniej nie nale?y szufladkowa? jako zwyk?ej ksi?garni, poniewa? jest to...

Dalej...

SP23 Wroc?aw - szko?a z klas?

10-May-2013
SP23 Wroc?aw - szko?a z klas?

Szko?a Podstawa nr 23 im. Stefana „Grota” Roweckiego we Wroc?awiu, kierowana jest przez pani? dyrektor mgr Lucyn? Cempel. Stanowisko wicedyrektora placwki obejmuje pani mgr Miros?awa Krzemi?ska. Bogato zaopatrzone pracownie...

Dalej...

Nauka jazdy na rolkach w Krakowie

05-May-2013
Nauka jazdy na rolkach w Krakowie

Zasuwaj to najlepsza w Krakowie szko?a jazdy na rolkach. B?dziesz pod wra?eniem pasji i profesjonalizmu jaki cechuje naszych instruktorw. Jeste? z Krakowa lub okolic? Chcesz nauczy? si? je?dzi?? Nie czekaj! Nie bj si?! Skontaktuj si? z nami i...

Dalej...