Wpisy z Tagiem [ pierwsza pomoc ]

http://bhp-lex.pl

10-Nov-2016
http://bhp-lex.pl

Zadaniem naszej firmy jest szkolenie pracownikw i pracodawcw w zakresie BHP i PPO?. Oferujemy atrakcyjne pakiety cenowe, kursy BHP przeprowadzamy w siedzibie swojej firmy, ale doje?d?amy tak?e w dowolne miejsce. Zatrudniamy wykwalifikowanych...

Dalej...

Prevensis - szkolenia bhp Bytom

05-Apr-2016
Prevensis - szkolenia bhp Bytom

Firma Prevensis szkolenia & doradztwo powsta?a w 2009 roku i od tego czasu ?wiadczy szeroko poj?te us?ugi szkoleniowe i doradcze, g?wnie z zakresu BHP, ochrony przeciwpo?arowej, pierwszej pomocy oraz zarz?dzania bezpiecze?stwem pracy.
...

Dalej...

Ochronapracy.com - uprawnienia SEP

23-Nov-2013
Ochronapracy.com - uprawnienia SEP

Nasza firma za cel wzi??a sobie wspieranie klientw w zakresie prawnej ochrony pracy oraz jej bezpiecze?stwa i higieny. Organizujemy szkolenia BHP i okresowe, a tak?e kursy a uprawnienie SEP. Swoje us?ugi oferujemy w Krakowie. Swoim klientom...

Dalej...

TAX-HAVEN pierwsza pomoc

23-Nov-2013
TAX-HAVEN pierwsza pomoc

Zapraszamy do zapoznania si? z propozycj? Tax-Haven z Piastowa. Swoje us?ugi za?wiadczamy dla Klientw prywatnych oraz firm. Zajmujemy si? prowadzeniem ca?ej i uproszczonej ksi?gowo?ci, administracj? kadr i wynagrodze?, a rwnie? doradztwem w...

Dalej...

Uprawnienia windy

19-Apr-2012
Uprawnienia windy

Ka?dy manager firmy zdaje na pewno wie, ?e respektowanie norm bezpiecze?stwa i higieny w trakcie pracy jest bardzo wa?ne. Zastanawia?e? si? czy firma, w ktrej pracujesz jest przygotowana pod tym wzgl?dem? Je?li nie, sprawd? ofert? GD PARTNERS...

Dalej...

aowd

27-Sep-2011
aowd

Jeste?my m?odym, profesjonalnym zespo?em zajmuj?cym si? nurkowaniem. Posiadamy uprawnienia instruktorskie federacji Scuba Diving International. Nasza oferta obejmuje:

-szkolenie nurkowe na stopnie od podstawowego OWD przez Advanced...

Dalej...

Budujemy spo?eczno?? ratownicz?

30-Aug-2011
Budujemy spo?eczno?? ratownicz?

Portal informacyjny skupiaj?cy w swych szeregach osoby, ktre wraz z nami buduj? spo?eczno?? ratownicz?. Jeste?my po to, by u?wiadomi? i pokaza? ludziom jak wa?ne w dzisiejszych czasach jest przyswojenie sobie wiedzy z zakresu pierwszej pomocy...

Dalej...

Adrenaltika - kursy pierwszej pomocy, BLS, EFR

23-Aug-2011
Adrenaltika - kursy pierwszej pomocy, BLS, EFR

Adrenaltika oferuje profesjonalne kursy pierwszej pomocy EFR. Je?li my?lisz o karierze instruktora pierwszej pomocy przyjd? na kurs instruktorski EFR. Wykwalifikowana kadra ratownikw medycznych i instruktorw Emergency First Response gwarantuje,...

Dalej...

Kurs pierwszej pomocy

27-Nov-2010
Kurs pierwszej pomocy

Nasza firma organizuje szkolenia z pierwszej pomocy dla osb niezwi?zanych z medycyn?. Prowadzimy szkolenia zamkni?te w firmach, zak?adach pracy: hotelach, restauracjach, zak?adach produkcyjnych, szko?ach, galeriach handlowych, biurach i innych....

Dalej...

Szkolenia pierwszej pomocy

06-Nov-2010
Szkolenia pierwszej pomocy

Rat-Med to firma wyspecjalizowana w zakresie szkole? z ratownictwa medycznego.
Oferta firmy, to m.in. podstawowe szkolenie z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej dla osb cywilnych, szkolenia dla s?u?b mundurowych, a tak?e...

Dalej...

Strony: 1 2 3 [Nastepny >]