Wpisy z Tagiem [ kursy ]

Szkolenia j?zykowe Multilingua.edu.pl

14-Mar-2022
Szkolenia j?zykowe Multilingua.edu.pl

W szkole j?zykowej Multi Lingua kursanci znajd? szkolenia z j?zykw obcych, tak?e kursy stacjonarne oraz online. Edukacja j?zykowa jest bardzo wa?na, szczeglnie, gdy w gr? wchodzi ?cie?ka kariery. W szkole j?zykowej znajdziesz kursy j?zyka...

Dalej...

In Progress - Szkolenia j?zykowe dla firm

04-Jan-2021
In Progress - Szkolenia j?zykowe dla firm

Chcesz poprawi? poziom wiedzy j?zykowej swoich pracownikw? Zainwestuj w szkolenia j?zykowe dla firm. Kursy j?zykowe dla firm s? tworzone przez szko?? j?zykow? In Progress we wsp?pracy z klientem. Zaj?cia obejmuj? j?zyk angielski oraz niemiecki,...

Dalej...

Centrum Szkolenia

06-Oct-2020
Centrum Szkolenia

Zapraszamy do zapoznania si? z Centrum Szkolenia Zawodowego O?wiata, gdzie znajdziesz szeroki wybr szkole? i kursw zawodowych. Je?eli chcesz podnie?? swoje kwalifikacje, zapraszamy do kontaktu i do zapisw. Z naszej strony mo?esz liczy? na...

Dalej...

questus

06-Apr-2018
questus

questus jest firm?, ktra zajmuje si? organizowaniem profesjonalnych szkole? marketingowych, umo?liwiaj?cych zdobycie certyfikatu The Chartered Institute of Marketing (CIM). Jest to dokument uznawany na ca?ym ?wiecie, ?wiadcz?cy o posiadaniu du?ej...

Dalej...

Sale katowice

06-Nov-2017
Sale katowice

Mo?liwo?ci wynaj?cia sali w Katowicach jest do?? du?o, ale naprawd? warto wykorzysta? pomieszczenia dost?pne w siedzibie ASC Dagma. S? to nowoczesne wn?trza o charakterze szkoleniowym i konferencyjnym. Zalety wi??? si? rwnie? z ?atwym dojazdem i...

Dalej...

Medesthetic s.c. szko?a kosmetologii

21-Mar-2017
Medesthetic s.c. szko?a kosmetologii

Medesthetic to innowacyjne Centrum Szkoleniowe, ktrego dzia?alno?? opiera si? na wieloletnim do?wiadczeniu w przekazywaniu wiedzy teoretycznej i praktycznej obejmuj?cej najnowsze osi?gni?cia szeroko poj?tej kosmetologii. Oferujemy kursy w...

Dalej...

savicky.pro

03-Jan-2017
savicky.pro

Pasja poznawania podwodnego ?wiata coraz cz??ciej jest szlifowana poprzez specjalny kurs. Je?li jeste? zainteresowany i szukasz odpowiedniego instruktora, aby wzi?? udzia? w profesjonalnym kursie nurkowania zapraszamy Ci? serdecznie do nas. Nasz?...

Dalej...

Kurs magazynier, szkolenia magazynier, wzki wid?owe. JGL Logistics.

16-Dec-2016
Kurs magazynier, szkolenia magazynier, wzki wid?owe. JGL Logistics.

Jako firma szkoleniowa z wieloletnim do?wiadczeniem na rynku pracy, polecamy Pa?stwu kursy na: magazyniera, wzki wid?owe, podesty ruchome. Nasi instruktorzy w sposb profesjonalny przygotuj? Ci? do wej?cia na rynek pracy nie tylko w Polsce, ale...

Dalej...

Smart Kursy i Szkolenia

26-Nov-2016
Smart Kursy i Szkolenia

Firma Smart Kursy i Szkolenia zajmuje si? organizowaniem szkole? zawodowych, ktre umo?liwi? zwi?kszenie kwalifikacji zawodowych i znalezienie lepiej p?atnej pracy. Nasz? domen? s? szkolenia dla przewo?nikw z zakresu ADR. Posiadamy w swojej...

Dalej...

Xenon School – Szko?a j?zykowa Gdynia

17-Nov-2016
Xenon School – Szko?a j?zykowa Gdynia

Szko?a J?zyka Angielskiego Xenon School w Gdyni specjalizuje si? w nauczaniu angielskiego „?ywego” – kolokwialnego i potocznego.Program dostosowany jest do potrzeb edukacyjnych kursantw: dla dzieci, m?odzie?y oraz doros?ych....

Dalej...