Wpisy z Tagiem [ angielski ]

Biuro T?umacze? Advance - t?umaczenia przysi?g?e

08-Sep-2021
Biuro T?umacze? Advance - t?umaczenia przysi?g?e

Je?li potrzebujesz profesjonalnego t?umaczenia na j?zyk rosyjski to jeste? w dobrym miejscu! Biuro t?umacze? Advance-t?umaczenia ustne i pisemne ma w swoim zespole t?umaczw przysi?g?ych, ktrzy bez problemu prze?o?? dokumenty urz?dowe czy pisma...

Dalej...

Szko?a j?zykw obcych alphabeta

04-Jun-2021
Szko?a j?zykw obcych alphabeta

Strona szko?y j?zykw obcych alphabeta oferuje szereg porad dotycz?cych metod uczenia si? j?zyka angielskiego. Poza tym alphabeta.pl zawiera materia?y informacyjne z zakresu certyfikatw j?zykowych Cambridge English - w tym FCE First, CAE Advanced...

Dalej...

Langart.net

17-Aug-2020
Langart.net

Podr?e j?zykowe do renomowanych szk? j?zykowych w Europie, Ameryce, Australii i Nowej Zelandii. Atrakcyjne lokalizacje szk?, np. angielski w Cambridge, niemiecki w Heidelbergu, francuski w Annecy, hiszpa?ski w Walencji, w?oski w Genui, grecki...

Dalej...

Profesjonalne Us?ugi Lektorskie

29-Nov-2019
Profesjonalne Us?ugi Lektorskie

Pracuj? g?osem na szerok? skal?. Moja specjalno?? to nagrania lektorskie ka?dego rodzaju.
W?asne studio nagra? pozwala mi bawi? si? g?osem, eksperymentowa? i zwi?ksza? jego mo?liwo?ci.
W rezultacie mog? zaoferowa? Pa?stwu us?ugi...

Dalej...

Szko?a j?zykowa ILT Krakw - kursy j?zyka angielskiego, niemieckiego

05-Mar-2019
Szko?a j?zykowa ILT Krakw - kursy j?zyka angielskiego, niemieckiego

Szukasz kursw j?zykowych, dzi?ki ktrym zdob?dziesz nowe umiej?tno?ci, a do tego b?dziesz mia? certyfikat, ktry pozwoli Ci na podniesienie mo?liwo?ci na rynku pracy? Ju? dzi? wejd? na stron? internetow? szko?y j?zykowej ILT Krakw. W jej ofercie...

Dalej...

FCE.pl

22-Aug-2017
FCE.pl

Zaczynasz swoj? przygod? z j?zykiem angielskim? Nigdy wcze?niej nie mia?e? styczno?ci z tym j?zykiem i szukasz wsparcia? A mo?e masz ju? za sob? wielokrotne prby, ktre zako?czy?y si? fiaskiem? Je?li tak, to na naszej stronie FCE.pl znajdziesz...

Dalej...

3 Way- centrum jezykowe

07-Jun-2017
3 Way- centrum jezykowe

Od 2004 roku oferujemy nauk? j?zykw obcych w Szkole J?zykowej 123way.pl Oferujemy zaj?cia dla dzieci i doros?ych, mamy rwnie? ofert? skierowan? dla firm. Nauczamy metod? Direct, nasi lektorzy ucz? komunikowania si? oraz rozumienia ze s?uchu ju?...

Dalej...

Langart - kursy j?zykowe

17-Apr-2016
Langart - kursy j?zykowe

Wakacje to czas odpoczynku po ci??kiej, ca?orocznej pracy w sali lekcyjnej. Dla cz??ci m?odzie?y jednak?e to rwnie? mo?liwo?? po??czenia aktywnego wypoczynku z podnoszeniem swoich kwalifikacji j?zykowych poprzez udzia? w r?nego rodzaju Kusach w...

Dalej...

Marta Pawlikowska - Angielski Zabrze

24-Mar-2016
Marta Pawlikowska - Angielski Zabrze

Nauka j?zyka angielskiego nie musi by? ?mudn?, d?ugotrwa?? i trudn? do wykonania. Najlepsza szko?a Marty Pawlikowskiej oferuje metody narz?dzia, dzi?ki ktrym z ogromem wiedzy poradz? sobie najmniej zmotywowani. Atmosfera, ktra sprzyja...

Dalej...

T?umacz przysi?g?y angielskiego Monika Mostowy

17-Feb-2016
T?umacz przysi?g?y angielskiego  Monika Mostowy

Kancelaria T?umacza Monika Mostowy, ktrej siedziba znajduje si? w stolicy Ma?opolski, oferuje kontrahentom us?ugi powi?zane z przek?adami j?zykowymi. W naszej ofercie znajd? Pa?stwo ogromn? liczb? j?zykw. Zapewniamy poufno?? wszystkich...

Dalej...