Wpisy z Tagiem [ coaching ]

marta bartosik

17-Apr-2020
marta bartosik

?apiesz si?, ?e ?yjesz automatycznie? Rano kawa, dzieci zawie?? do szko?y, praca, zakupy po pracy, obiad, telewizja i spanie. ?ycie to co? wi?cej. Odkryj nowe mo?liwo?ci - Martabartosik.com. Jestem profesjonalnym coachem, ktry specjalizuje si? w...

Dalej...

https://www.rafalszrajnert.pl/

08-Jul-2018
https://www.rafalszrajnert.pl/

Dzia?am w biznesie od lat, zajmuj?c si? nie tylko prowadzeniem firmy, lecz tak?e spotykaniem si? z przedsi?biorcami i przekazywaniem im swojej wiedzy. Organizuje szkolenia, wyk?ady motywacyjne i wiele innych form pomocy. Jestem w stanie udzieli?...

Dalej...

TreningManagerski.pl

03-Apr-2017
TreningManagerski.pl

Coaching Biznesowy. Coaching Executive. Indywidualne Treningi dla Managerw. Szkolenia dla Firm. Treningi Antystresowe.

Trener Magda Walczak - kilkunastoletnie do?wiadczenie na wy?szych stanowiskach managerskich oraz w doradztwie...

Dalej...

Coaching Magda Walczak

03-Apr-2017
Coaching Magda Walczak

Coaching Life & Biznes. Przez komunikator i online. Dost?p z Dowolnego Miejsca na ?wiecie.

Trener Magda Walczak - coach, praktyk zarz?dzania z kilkunastoletnim do?wiadczeniem. Absolwentka SGH, SWPS oraz studium coachingu GWPS....

Dalej...

mariuszkowalczyk.eu

04-Dec-2016
mariuszkowalczyk.eu

Blog o rozwoju osobistym, ktrego autorem od wielu lat jest Mariusz Kowalczyk, ekstrawertyk uwielbiaj?cy pisa?, to ?rd?o rzetelnej dla pasjonatw rozwoju osobistego, psychologii pozytywnej, technik zarz?dzania czasem, technik...

Dalej...

Coaching People - szkolenia dla handlowcw

06-Mar-2016
Coaching People -  szkolenia dla handlowcw

Profesjonalny coaching wi??e si? z uczeniem, ale nie typow? form? nauczania. Ma on na celu przede wszystkim u?wiadamia?. Pokazywa?, motywowa? do wyci?gania wnioskw i stosowania ich we w?asnym ?yciu. Warto skorzysta? z cennych uwag...

Dalej...

Coach biznesu S-Kontrakt.

13-May-2014
Coach biznesu S-Kontrakt.

Sprawd? ofert? coachingu biznesu w firmie S-Kontrakt prowadzon? przez do?wiadczonego trenera rozwoju Sebastiana Siwego. Masz ogromny zapa? do dzia?ania, ale nie wiesz od czego zacz??? Spokojnie, z profesjonalnym trenerem dok?adnie przeanalizujesz...

Dalej...

Coach Wroc?aw - Manufaktura Przemian

07-Dec-2013
Coach Wroc?aw - Manufaktura Przemian

Osi?ganie coraz wy?szych stopni w karierze mo?e by? du?o ?atwiejsze, je?li tylko dowiesz si?, w jaki sposb realizowa? i osi?ga? cele. Pozytywny wizerunek, jaki przedstawisz potencjalnemu pracodawcy podczas rozmowy rekrutacyjnej, jest mo?liwy do...

Dalej...

Joanna Muszak - Coach Katowice

05-Nov-2013
Joanna Muszak - Coach Katowice

Posiadam do?wiadczenie w dziedzinie psychoterapii oraz jako coach z akredytacj? ACC-ICF. Prowadz? sesje coachingowe dla doros?ych oraz dla m?odzie?y i dzieci w ramach life coachingu, a tak?e jako coach biznesowy, w czym si? specjalizuj?. Moje...

Dalej...

Development Center Inspira

28-Oct-2013
Development Center Inspira

Chcesz dowiedzie? si? wi?cej o Human Resources? Czujesz, ?e potrzebujesz wi?kszej wiedzy z tego zakresu? Je?eli tak jest, warto aby? zapozna? si? z prezentowan? stron?. Znajdziesz tutaj praktyczne porady, ktre z pewno?ci? pomog? w codziennym...

Dalej...

Strony: 1 2 3 4 5 [Nastepny >]