Wpisy z Tagiem [ edukacja ]

Szkolenia j?zykowe Multilingua.edu.pl

14-Mar-2022
Szkolenia j?zykowe Multilingua.edu.pl

W szkole j?zykowej Multi Lingua kursanci znajd? szkolenia z j?zykw obcych, tak?e kursy stacjonarne oraz online. Edukacja j?zykowa jest bardzo wa?na, szczeglnie, gdy w gr? wchodzi ?cie?ka kariery. W szkole j?zykowej znajdziesz kursy j?zyka...

Dalej...

Akademia Studiw Podyplomowych Sp. z o.o.

24-Oct-2018
Akademia Studiw Podyplomowych Sp. z o.o.

Oferujemy studia na takich kierunkach jak logopedia. Wszystkie osoby zainteresowane zdobywaniem nowych kwalifikacji zapraszamy wi?c serdecznie do postawienia na nasz? ofert? edukacyjn? i czerpanie z niej bardzo du?ej rado?ci i zadowolenia w swojej...

Dalej...

cerebralpalsy.ie

11-Oct-2017
cerebralpalsy.ie

?ycie z dzieckiem chorym na pora?enie mzgowe jest dzisiaj jak najbardziej mo?liwe, chocia? nie zawsze nale?yto naj?atwiejszych. Je?li posiadasz odpowiedni? wiedz?, spokojnie mo?esz sobie radzi? nawet w najtrudniejszych sytuacjach dnia...

Dalej...

Smart Prospects - studia magisterskie za granic?

24-Jul-2017
Smart Prospects - studia magisterskie za granic?

Smart Prospects posiada akredytacj? British Council oraz jest zarejestrowanym centrum UCAS. Jako spo?eczno?? oraz organizacja non-profit, dzia?aj? w sprawie lepszego dost?pu polskich absolwentw do uczelni w Wielkiej Brytanii. Wspieraj? aplikantw...

Dalej...

Opowi.pl - portal literacki

18-Jul-2014
Opowi.pl - portal literacki

Portal jest miejscem, gdzie ka?dy twrca mo?e opublikowa? swoje opowiadania. Serwis zosta? tak zaprojektowany, aby ka?dy, kto chce umie?ci? w?asne opowiadanie, mg? zrobi? to szybko, anonimowo i w prosty sposb. Znajduj?ce si? tutaj wszystkie...

Dalej...

Podr?czniki przedszkolne i szkolne - wsip.pl

27-May-2014
Podr?czniki przedszkolne i szkolne - wsip.pl

Zapraszamy do zapoznania si? z ofert? Wydawnictw Szkolnych i Pedagogicznych. WSiP w swojej ofercie posiada podr?czniki i materia?y edukacjyjne do przedszkola, szko?y podstawowej, gimnazjum oraz szk? ponadgimnazjalnych (liceum, technikum,...

Dalej...

I LO Ole?no - wykszta?cenie

23-Jan-2014
I LO Ole?no - wykszta?cenie

Dzi?ki nam nauka stanie si? nie tylko Twoim obowi?zkiem, ale prawdziw? pasj?! Zapraszamy do Zespo?u Szk? w Ole?nie, ktry tworzy I Liceum Oglnokszta?c?cym im. Lotnikw Polskich i Szko?a Policealna w zawodzie: opiekun w domu pomocy spo?ecznej....

Dalej...

Nauka angielskiego dla dzieci

11-Nov-2013
Nauka angielskiego dla dzieci

Zapraszamy do korzystania z naszej wyszukiwarki pozaszkolnych zaj??! Szkoda ci czasu na chodzenie po r?norodnych placwkach i pytanie o ich propozycj?? Marzy?by?, by wszystkie te wiadomo?ci zgromadzi? w jednym miejscu? Szukasz ciekawych zaj??...

Dalej...

Didakta.pl - nowoczesny portal edukacyjny

08-Oct-2013
Didakta.pl - nowoczesny portal edukacyjny

Oferujemy polecane przez recenzentw MEN programy edukacyjne dla gimnazjw oraz szk? podstawowych. Dotycz? one bardzo wielu r?nych zagadnie?. Wykorzystanie naszego oprogramowania podczas lekcji uczyni je ciekawszymi oraz bardziej efektywnymi....

Dalej...

ZS nr4 - edukacja

08-Oct-2013
ZS nr4 - edukacja

We Wroc?awiu znajduje si? Zesp? Szk? Nr 4 im. Komisji Edukacji Narodowej, w ktrym mog? kontynuowa? nauk? absolwenci szk? podstawowych albo gimnazjw. Zesp? Szk? stanowi gimnazjum, technikum, liceum oglnokszta?c?ce i Oglnokszta?c?ce Liceum...

Dalej...

Strony: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 [Nastepny >]