Wpisy z Tagiem [ e-learning ]

E-learning

18-Jan-2013
E-learning

Je?eli szukasz szkolenia lub kursu, by zwi?kszy? swoje kompetencje, to dobrze trafi?e?! Edustacja to portal zawieraj?cy najwi?ksz? w Polsce baz? o?rodkw i firm prowadz?cych szkolenia. Zbieramy najlepsze oferty z ca?ego kraju, a dzi?ki...

Dalej...

Platforma e-learningowa

06-Dec-2012
Platforma e-learningowa

LearnUp to firma zajmuj?ca si? organizowaniem szkole? i kursw w systemie e-learning. W swojej ofercie proponuje tak?e wydzier?awienie platformy e-learningowej, a wi?c narz?dzia do przeprowadzenia takich kursw. Firma dzia?a ju? od 2006 roku na...

Dalej...

Ocena 360

13-Nov-2012
Ocena 360

Ocena 360 to propozycja firma 4system, ktra specjalizuje si? w szeroko poj?tym e-learningu. Ocena 360 to platforma pozwalaj?ca na rzeteln? ocen? jako?ci oraz skuteczno?ci pracy pracownikw danej firmy. ?atwy proces wdra?ania ocen, automatyzacja...

Dalej...

Platforma e-learningowa

13-Sep-2012
Platforma e-learningowa

Witamy na naszej stronie. Zajmujemy si? dzia?aniami dotycz?cymi e-learningu. Przygotowali?my dla Pa?stwa bogat? ofert? e-learningow?. Gor?co zapraszamy do zapoznania si? z kompletn? ofert? i dokonania odpowiedniego wyboru, w zale?no?ci od w?asnych...

Dalej...

Kursy online

04-Sep-2012
Kursy online

W dzisiejszej rzeczywisto?ci technologia odgrywa coraz wi?ksz? rol? w procesie kszta?cenia zarwno w organizacjach biznesowych, jak i ?wiecie akademickim. Id?c z duchem czasu nasza firma oferuje mo?liwo?ci zamwienia oraz otrzymania dost?pu do...

Dalej...

zarz?dzanie dokumentami

04-Jun-2012
zarz?dzanie dokumentami

Oferujemy wszystkim webmasterom i nie tylko, obs?ugiwanie data center w zakresie ulepszania i cz?stego moderowania systemu. Aby mie? stron? w Internecie wypada j? zrealizowa? i ulokowa? na serwerze. Nasza jednostka posiada tak? powierzchni?...

Dalej...

Platforma e-learning

25-Apr-2012
Platforma e-learning

Jeste?my firm?, ktra od lat zajmuje si? tworzeniem zaawansowanych systemw e-learningowych. Posiadamy w tej dziedzinie bardzo du?e do?wiadczenie i k?adziemy nacisk na to, aby nasi klienci byli zadowoleni z naszych propozycji. Zajmujemy si?...

Dalej...

e-learning

28-Mar-2011
e-learning

Firma LearnUp Sp. z o.o. to nowoczesna technologia wspieraj?ca realizacj? celw biznesowych organizacji. ?wiadczy us?ugi z zakresu e-learnigu i blended learningu, dostarcza platform? e-learningow? oraz inne us?ugi w modelu SaaS, z przewag?...

Dalej...

Due diligence

21-Jul-2010
Due diligence

Biznes plan, analiza fundamentalna, wycena sp?ek, prognozy finansowe - ATF Consulting Warszawa. Fuzje i przej?cia, strategie inwestycyjne, pozyskiwanie kapita?u, seed capital, venture capital, due diligence. Naszym celem jest u?atwienie dost?pu...

Dalej...

e-Business Solutions - Agencja interaktywna

23-Nov-2009
e-Business Solutions - Agencja interaktywna

e-Business Solutions jest agencj? interaktywn? ?wiadcz?c? profesjonalne us?ugi w zakresie marketingu interaktywnego, kreowania wizerunku w internecie oraz wykorzystania nowych mediw i technologii IT w biznesie. Dostarczamy kompleksowe rozwi?zania...

Dalej...

Strony: 1 2 [Nastepny >]