Wpisy z Tagiem [ szybkie czytanie ]

Jak si? uczy? | efektywna nauka | mapy my?li

04-Oct-2014
Jak si? uczy? | efektywna nauka | mapy my?li

Efektywna nauka jest wtedy, kiedy w jej trakcie jeste?my skoncentrowani, zmotywowani i w dobrym nastroju. Te wszystkie aspekty pozytywnie wp?ywaj? na nasz? pami??, ktra w procesie uczenia si? odgrywa kluczow? rol?. Ale efektywna nauka to rwnie?...

Dalej...

Szko?a Pami?ci IQ

24-Dec-2013
Szko?a Pami?ci IQ

prywatna szko?a pami?ci dla dzieci, m?odzie?y i doros?ych .U podstaw powstania autorskiej metody treningu zdolno?ci umys?owych le?? badania w obszarze psychologii i dydaktyki nauczania oraz wiele lat do?wiadcze? w pracy z dzie?mi, m?odzie?? i...

Dalej...

Akademia MEM Szybkie Czytanie w Warszawie

01-May-2012
Akademia MEM Szybkie Czytanie w Warszawie

Kurs Szybkiego Czytania w Warszawie? Najlepsze Kursy i szkolenia w Warszawie Tylko w Akademii MEM. Prowadzimy szkolenia z szybkiego czytania, motywacji, komunikacji oraz coachingi. Szybkie czytanie oraz techniki efektywnej nauki rozwi?zuj? problem...

Dalej...

?wiczenia na pami?? i koncentracj? w Dla Mzgu - wi?cej ni? gry logiczne online

24-Feb-2012
?wiczenia na pami?? i koncentracj? w Dla Mzgu - wi?cej ni? gry logiczne online

Koncentracja i pami?? to podstawa efektywnej nauki. Portal DlaMzgu.pl obejmuje wybrane techniki, sekrety i metody, ktre pomog? Ci my?le? szybciej i sprawniej. Nasze aktywno?ci maj? na celu usprawnienie procesu zapami?tywania, poprzez...

Dalej...

Szybkie uczenie kurs

05-Oct-2011
Szybkie uczenie kurs

Jak wiadomo wypocz?ty ucze? czy student na egzaminie to po?owa sukcesu. Dzi?ki temu ?e szybkie czytanie poprawia rwnie? pami?? i podnosi zdolno?? koncentracji wspomniany student/ucze? po przeczytaniu tekstu jest wstanie wi?cej zapami?ta? dzi?ki...

Dalej...

Czytanie ze zrozumieniem

16-Jan-2010
Czytanie ze zrozumieniem

Je?li przed Tob? gimnazjum, liceum, technikum,
matura, egzamin, studia, praca lub cel ktry chcesz osi?gn??,
to my?l?, ?e warto pozna? swj styl uczenia si?. Dopiero wtedy
Twoje czytanie (ze zrozumieniem), szybkie czytanie,...

Dalej...

Szybka nauka - artyku?y, porady, poradniki, prezent.

27-Nov-2009
Szybka nauka - artyku?y, porady, poradniki, prezent.

Chcia?by? si? uczy? szybciej ? Sp?dzasz za du?o czasu nad ksi??kami a chcia?by? mie? wi?cej czasu na przyjemno?ci ? Twoja nauka nie przynosi rezultatw ? Zacznij wykorzystywa? mo?liwo?ci Twojego mzgu ! Poznaj techniki dzi?ki ktrym nauka stanie...

Dalej...

Szybkie czytanie, szybka nauka - kursy w Krakowie

04-Jul-2009
Szybkie czytanie, szybka nauka - kursy w Krakowie

Witryna prezentuje ofert? szkole? z zakresu szybkiego czytania, efektywnej nauki i mnemotechnik, prowadzonych w Krakowie, w ramach Projektu: Geniusz.
Na stronie znajduje si? te? bogaty zasb artyku?w zawieraj?cych wiedz? na temat procesw...

Dalej...

Kursy szybkiego czytania, efektywnej nauki, radzenie sobie ze stresem

14-Feb-2008
Kursy szybkiego czytania, efektywnej nauki, radzenie sobie ze stresem

Akademia Rozwoju Umys?u COGITUS we Wroc?awiu oferuje kursy szybkiego czytania i efektywnej nauki, techniki pami?ciowe, techniki relaksacyjne, polepszenie zdolno?ci koncentracji zapami?tywania, poprawa pami?ci, psychiczne przygotowanie do sesji,...

Dalej...

Szybkie Czytanie Poznan Maximus

30-Dec-2007
Szybkie Czytanie Poznan Maximus

Prawdopodobnie najlepsze kursy szybkiego czytania w Poznaniu. Interesuje Ci? szybkie czytanie. Jeste?my szko?? szybkiego czytania i efektywnych technik uczenia si?. Zaj?cia odbywaj? si? w salach Polskiej Akademii Nauk ul. Wieniawskiego 17. Uczymy...

Dalej...

Strony: 1 2 [Nastepny >]