Wpisy z Tagiem [ szkolenia bhp ]

BHP Consulting

20-Oct-2020
BHP Consulting

Szkolenia BHP cz?sto s? traktowane przez pracownikw jako co? zb?dnego, co po prostu trzeba odhaczy?. Jednak przestrzeganie norm i prawa zwi?zanego z BHP mo?e ocali? nasze zdrowie, a nawet ?ycie. Dlatego postaw na praktyczne szkolenia! Jeste?my...

Dalej...

SAFETY Service

19-Aug-2019
SAFETY Service

SAFETY Service - Krakowskie Centrum BHP to firma realizuj?ca us?ugi BHP, w szczeglno?ci szkolenia oraz obs?ug? firm przemys?owych, budowlany, a tak?e korporacji. Prowadzimy tak?e sklep BHP z odzie?? robocz?, obuwiem ochronnym. Wykonujemy tak?e...

Dalej...

BHP Prometeo - Szkolenia BHP Dla Firm

18-Jun-2019
BHP Prometeo - Szkolenia BHP Dla Firm

Szkolenia BHP przeprowadzane powinny by? regularnie w ka?dej firmie. Jest to obowi?zek le??cy na pracodawcy. Je?li natomiast nie wiesz jak si? za to zabra? i poprowadzi? je odpowiednio o sprawd? ofert? szkole? prowadzonych przez BHP Prometeo. Ju?...

Dalej...

szkolenia BHP

27-Nov-2018
szkolenia BHP

Sprawd? ofert? szkole? BHP i przeciwpo?arowych firmy www.glowpol.pl ktra ma swoj? siedzib? w Lesznowoli. Prowadzimy szkolenia przeciwpo?arowe, us?ugi przeciwpo?arowe, ochron? danych osobowych RODO, GIODO, szkolenia i dokumentacj? oceny ryzyka i...

Dalej...

Income - us?ugi ksi?gowe

07-May-2018
Income - us?ugi ksi?gowe

Income to Biuro Obs?ugi Ksi?gowej i BHP dzia?aj?ce w Bytomiu i Tarnowskich Grach. Biuro rachunkowe obs?uguje klientw tak?e z innych ?l?skich miast, oddaj?c im swoj? wiedz? i wieloletnie do?wiadczenie. Oprcz standardowych us?ug ksi?gowych i...

Dalej...

Szkolenia pierwsza pomoc

17-Jun-2017
Szkolenia pierwsza pomoc

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych rozwojem swych dotychczasowych umiej?tno?ci do skorzystania z profesjonalnych kursw i szkole?, takich jak m.in. kursy ADR, kursy HDS, kursy pilarki mechaniczne, kursy wzki wid?owe czy kursy kosy spalinowe,...

Dalej...

Szkolenie BHP online

13-Feb-2017
Szkolenie BHP online

BHP Consulting obs?uguje bhp na najwy?szym poziomie. G?wn? us?ug? jak? ?wiadczy nasza firma to przede wszystkim przej?cie zada? i pe?nienie funkcji s?u?by BHP w zak?adzie pracy.Obs?uga dotyczy: szkole? BHP,niezb?dnej dokumentacji BHP, doradztwa...

Dalej...

Bhp Bielsko

12-Dec-2016
Bhp Bielsko

Firma z wieloletnim do?wiadczeniem zaprasza. Oferujemy outsourcing w zakresie higieny i bezpiecze?stwa pracy. Sprawdzone us?ugi bhp bielsko to pomoc dla ma?ych i du?ych przedsi?biorstw. Rwnie? obs?uga kadrowo-p?acowa oraz obs?uga prawna. Z...

Dalej...

http://bhp-lex.pl

10-Nov-2016
http://bhp-lex.pl

Zadaniem naszej firmy jest szkolenie pracownikw i pracodawcw w zakresie BHP i PPO?. Oferujemy atrakcyjne pakiety cenowe, kursy BHP przeprowadzamy w siedzibie swojej firmy, ale doje?d?amy tak?e w dowolne miejsce. Zatrudniamy wykwalifikowanych...

Dalej...

Szkolenia ppo?

08-Jul-2016
Szkolenia ppo?

Nowoczesne szkolenia pracownikw, najlepsze bhp w Warszawie. Polecamy wam wszystko to co zaproponowane przez Aktyw BHP Warszawa, polecamy wam okresowe szkolenia bhp jak i szkolenia ppo?. Oferta naszej firmy to rwnie? kursy bhp, nadzr bhp, s?u?ba...

Dalej...

Strony: 1 2 3 4 5 6 [Nastepny >]