Kategoria: [ Edukacja Nauka ]


Jeste tu: Gra > Edukacja Nauka

szko?a ?piewu wroc?aw

21-Nov-2022
szko?a ?piewu wroc?aw

Prowadzona przez nas szko?a ?piewu we Wroc?awiu to miejsce, gdzie spotkasz si? z samymi profesjonalistami z bran?y, ktrzy pomog? Ci w poprawie swojego warsztatu wokalnego i sprawienie, by warsztat ten pozwoli? Ci na znacznie lepsze wykorzystanie...

Dalej...

prywatne przedszkole w Katowicach

08-Aug-2022
prywatne przedszkole w Katowicach

Prywatne przedszkole w Katowicach szybko nauczy dziecko, w jaki sposb przygotowa? si? do edukacji. Przedszkole pomo?e przekona? dziecko do nowatorskich form edukacji. Prywatne przedszkole, Katowice, to tak?e opieka wykwalifikowanej kadry...

Dalej...

prywatne liceum Katowice

08-Aug-2022
prywatne liceum Katowice

Nasze prywatne liceum w Katowicach daje ci pewno??, ?e zostan? spe?nione wyj?tkowe i indywidualne potrzeby Twojego dziecka. Nasz oddany personel przekracza powy?sze kryteria. Rodzice, ktrych uczniowie s? zapisani do naszej szko?y, s? szcz??liwi i...

Dalej...

liceum Katowice

08-Aug-2022
liceum Katowice

Zobacz, jak du?o mo?esz z prywatn? szko?a licealn? imienia Melchiora Wa?kowicza. Kluczow? misj? szko?y jest kszta?cenie i wychowanie w duchu warto?ci i poczuciu odpowiedzialno?ci, poszanowania dla polskiego dziedzictwa kulturowego, przy...

Dalej...

warsztaty kulinarne katowice

08-Aug-2022
warsztaty kulinarne katowice

Warsztaty kulinarne dla dzieci i ich opiekunw pod tytu?em: "Zosta? z nami szefem kuchni" tylko w Kids' Kitchen Akademia Gotowania dla Dzieci w Katowicach! Po szczeg?y zapraszamy mailowo, lub telefonicznie albo poprzez kontakt na socjal mediach....

Dalej...

zesp? aspergera

05-Aug-2022
zesp? aspergera

Indywidualnie podchodzimy do potrzeb ka?dego klienta. Wdra?amy indywidualny program treningowy rozwijaj?cy wszystkie zdolno?ci poznawcze. Na koniec treningu ponownie przeprowadzamy test zdolno?ci poznawczych, by sprawdzi? osi?gni?te rezultaty....

Dalej...

Training Partners Sp. z o.o.

01-Jul-2022
Training Partners Sp. z o.o.

Szkolenia dla pracownikw s? w dzisiejszych czasach bardzo wa?ne. To dzi?ki nim wzrastaj? kompetencje menad?erw, a s?upki sprzeda?owe pn? si? w gr?. Oprcz typowych kursw warto rwnie? pomy?le? o zaj?ciach integracyjnych buduj?cych dobre...

Dalej...

Poradnik Pracownika

02-May-2022
Poradnik Pracownika

Szukasz sprawdzonej strony z og?oszeniami pracy? Wejd? na poradnikpracownika.pl! Wsp?pracujemy tylko z rzetelnymi pracodawcami, ktrzy szanuj? swoich pracownikw. Na naszej stronie znajdziesz rwnie? ciekawe artyku?y, ktre pozwol? Ci poszerzy?...

Dalej...

Synergia.wz.uw.edu.pl

22-Apr-2022
Synergia.wz.uw.edu.pl

https://synergia.wz.uw.edu.pl/ to polska firma, ktrej tablica og?osze? jest internetowym miejscem spotka? ludzi biznesu, pasjonatw nauki i studentw. Platforma oferuje r?ne narz?dzia cyfrowe wspieraj?ce potrzebuj?cych. Synergia to nowoczesna...

Dalej...

Kurs na prawo jazdy C+E - ABC Szkolenia

15-Apr-2022
Kurs na prawo jazdy C+E - ABC Szkolenia

Szukasz rzetelnej firmy, ktra odpowiednio przygotuje Ci? do zdobycia uprawnie? na prawo jazdy kategorii C lub C+E? W naszej placwce ABC Szkolenia jest to mo?liwe, dzi?ki wysokiemu do?wiadczeniu naszych pracownikw. Do ka?dego kursanta...

Dalej...