Wpisy z Tagiem [ szkolenia biznesowe ]

Szkolenia sprzeda?owe - Szko?a Profesjonalnej Sprzeda?y

16-May-2022
Szkolenia sprzeda?owe - Szko?a Profesjonalnej Sprzeda?y

Najlepsze szkolenia biznesowe? Tylko w Szkole Profesjonalnej Sprzeda?y. To szkolenia sprzeda?owe. Szko?a zarz?dzania sprzeda?? umo?liwia wypracowanie strategii marketingu, brandingu, contentu, tak?e human resources i employer brandingu. Oferta...

Dalej...

Szkolenia dla firm

19-Aug-2019
Szkolenia dla firm

Biznes to wa?na sprawa. Szkolenia biznesowe s? realizowane starannie, dbale, w sposb daj?cy wiedz? oraz umiej?tno?ci. Jako?? jest na pewno wa?na, a klienci maj? prawo ustali? zakres szkole? oraz ustali? czas ich trwania i form? przeprowadzania....

Dalej...

mariuszkowalczyk.eu

04-Dec-2016
mariuszkowalczyk.eu

Blog o rozwoju osobistym, ktrego autorem od wielu lat jest Mariusz Kowalczyk, ekstrawertyk uwielbiaj?cy pisa?, to ?rd?o rzetelnej dla pasjonatw rozwoju osobistego, psychologii pozytywnej, technik zarz?dzania czasem, technik...

Dalej...

szkolenia finanse publiczne

06-Jul-2014
szkolenia finanse publiczne

Podnoszenie kwalifikacji swoich pracownikw mo?e wydawa? si? zb?dnym wydatkiem, jednak w d?u?szej perspektywie zdecydowanie na tym skorzystasz. Szkolenia w centrum szkoleniowym SEMPER s? nastawione na zdobycie praktycznej wiedzy z r?nych...

Dalej...

Prodialog - corporate wellness

07-Dec-2013
Prodialog - corporate wellness

Prodialog to firma szkoleniowo-doradcza, wprowadzaj?ca na polski rynek zupe?nie innowacyjne szkolenia wellnessu biznesowego.

Wellness w firmie polega na podnoszeniu efektywno?ci pracy nie tylko poprzez zwi?kszenie kompetencji...

Dalej...

CoachingPeople - szkolenia biznesowe

05-Nov-2013
CoachingPeople - szkolenia biznesowe

Nasza specjalno?? to szkolenia biznesowe, rozwoju osobistego, coachingowe – dzia?amy w swojej bran?y ju? od lat, dostarczaj?c naszym klientom szerok? wiedz? oraz umiej?tno?ci. Zapraszamy do wybrania naszych us?ug zarwno klientw prywatnych,...

Dalej...

Joanna Muszak - Coach Katowice

05-Nov-2013
Joanna Muszak - Coach Katowice

Posiadam do?wiadczenie w dziedzinie psychoterapii oraz jako coach z akredytacj? ACC-ICF. Prowadz? sesje coachingowe dla doros?ych oraz dla m?odzie?y i dzieci w ramach life coachingu, a tak?e jako coach biznesowy, w czym si? specjalizuj?. Moje...

Dalej...

IN PERSONA Szkolenia, doradztwo, coaching

05-Jan-2013
IN PERSONA Szkolenia, doradztwo, coaching

IN PERSONA oferuje doradztwo personalne, szkolenia biznesowe, warsztaty strategiczne oraz coaching.
Nasze us?ugi to m.in. assessment i development center, rekrutacja, systemy ocen, ocena 360. Zapraszamy na dobre szkolenia biznesowe,...

Dalej...

Szkolenia motywacyjne, biznesowe.

09-Feb-2012
Szkolenia motywacyjne, biznesowe.

Firma szkoleniowo-doradcza Chmielewski Consulting Group powsta?a na bazie kilkunastoletniego do?wiadczenia w prowadzeniu i organizacji szkole?. W ofercie znajd? Pa?stwo mi?dzy innymi szkolenia biznesowe, szkolenia dofinansowane oraz sprzeda?owe....

Dalej...

Edukey - kursy komputerowe

04-Apr-2011
Edukey - kursy komputerowe

?dzka firma szkoleniowa specjalizuj?ca si? w szkoleniach prawnych, komputerowych i marketingowych oraz innych szkoleniach dla nowej gospodarki. Do?wiadczeni trenerzy, konkurencyjne ceny, mi?a i profesjonalna obs?uga. Szkolenia ju? od 150z? za...

Dalej...

Strony: 1 2 3 4 [Nastepny >]