Kategoria: [ Komputery ]


Jesteś tu: Góra > Komputery

www.internetowepozycjonowanie.pl/

20-Jul-2017
www.internetowepozycjonowanie.pl/

Oferujemy kompleksow? opiek? nad stron? internetow? Twojej firmy i zadbamy o skuteczne pozycjonowanie. Pomy?l, jakie pozytywne skutki dla Twojego biznesu mo?e mie? profesjonalnie podej?cie do e-marketingu. Dzi?ki odpowiednio dobranym s?owom...

Dalej...

Datarino

17-May-2017
Datarino

Firm? Datarino tworz? specjali?ci zajmuj?cy si? projektowaniem i wdra?aniem narz?dzi s?u??cych do przechowywania, integrowania oraz analizowania du?ych zbiorów danych.
Firma tworzy autorskie rozwi?zania oparte na hurtowniach danych w modelu...

Dalej...

Wynajem komputerów

29-Nov-2016
Wynajem komputerów

Pilnie potrzebujesz wysokiej jako?ci rozwi?za? w zakresie wynajmu sprz?tu IT? Firma Sims Rental Solutions mo?e Ci zaoferowa? bardzo szeroki wybór takich rozwi?za?, bowiem od wielu lat zajmujemy si? w?a?nie tego typu us?ugami. W naszej ofercie...

Dalej...

Mediakoder ca?? dob?

29-Jul-2016
Mediakoder ca?? dob?

Mediakoder ?wiadczy us?ugi pomocy komputerowej oraz inne us?ugi informatyczne dla klientów indywidualnych oraz firm na terenie Krakowa. Jeste?my ?wiadomi tego, ?e awaria mo?e nast?pi? o ka?dej porze, dlatego ?wiadczymy us?ugi ca?odobowo – im...

Dalej...

baterie-laptopy.pl

19-Jul-2016
baterie-laptopy.pl

Wybierasz si? w podró?, ale obawiasz si?, ?e Twój komputer wysi?dzie gdzie? po drodze? Zaopatrz si? u nas w baterie do laptopa, które przed?u?? ?ywotno?? jego pracy i sprawi?, ?e na pewno wspólnie dotrzecie na miejsce wykonuj?c po drodze konieczn?...

Dalej...

Program do wypo?yczalni - AcomNEX

31-May-2016
Program do wypo?yczalni - AcomNEX

Firma AcomNEX posiada niezwykle przydatne i przynosz?ce efekt programy komputerowe dla ró?nych kategorii biznesu. Korzystanie z tego typu programów znacznie u?atwia prac? firmy. W szybki sposób mo?na zrealizowa? czynno?ci, które do tej pory...

Dalej...

Skup komputerów Skupit - skupit.pl

15-Dec-2015
Skup komputerów Skupit - skupit.pl

Przedsi?biorstwo MDM Komputery Sp. z o. o. Sp. k., którego siedziba znajduje si? w Ostrowie Wielkopolskim, specjalizuje si? w skupowaniu urz?dze? IT. Kooperujemy z klientami firmowymi oraz z ró?norodnymi instytucjami. Mamy w?asne ?rodki...

Dalej...

Tanielaptopy.eu - Tanie baterie

08-Jan-2015
Tanielaptopy.eu - Tanie baterie

Przedsi?biorstwo tanielaptopy.eu proponuje klientom komputery przeno?ne, tablety a tak?e pecety. Sprzedajemy produkty poleasingowe lub u?ywane. Sprawdzamy dok?adnie kondycj? techniczn? ka?dego komputera przed jego oferowaniem, co sprawia, ?e...

Dalej...

ITS

22-Dec-2014
ITS

Zapraszamy do zapoznania si? z propozycj? sklepu internetowego czescidodrukarek.pl, który prowadzi firma ITS Piotr Walczak. Zakupi? u nas Pa?stwo: cz??ci do drukarek ig?owych, cz??ci elektroniczne, elementy grzewcze i fuzery, rolki, separatory,...

Dalej...

IT SERWIS

22-Dec-2014
IT SERWIS

Zapraszamy Pa?stwa do zapoznania si? z ofert? przygotowan? przez przedsi?biorstwo IT Serwis. Siedziba naszej firmy znajduje si? w Szczecinie, ale posiadamy biura regionalne w Toruniu, ?odzi, Trójmie?cie, Katowicach i Krakowie. Na rynku dzia?amy od...

Dalej...