Kategoria: [ Edukacja Nauka ]


Jeste tu: Gra > Edukacja Nauka

http://bhp-lex.pl

10-Nov-2016
http://bhp-lex.pl

Zadaniem naszej firmy jest szkolenie pracownikw i pracodawcw w zakresie BHP i PPO?. Oferujemy atrakcyjne pakiety cenowe, kursy BHP przeprowadzamy w siedzibie swojej firmy, ale doje?d?amy tak?e w dowolne miejsce. Zatrudniamy wykwalifikowanych...

Dalej...

可能ではありますが・・・

22-Sep-2016
可能ではありますが・・・

・ローグ(声優:許 綾香):途中でスカウトかシーフに転職可。...

Dalej...

Liceum Gier Wideo

08-Sep-2016
Liceum Gier Wideo

Tworzenie gier wideo jest dzisiaj sztuk? rwn? kinematografii lub innym pot??nym dziedzinom. Osoby zainteresowane tworzeniem gier wideo mog? skorzysta? z oferty naszego liceum dzia?aj?cego na prawach szko?y publicznej. Dla absolwentw liceum gry...

Dalej...

Aros.pl - tanie ksi??ki dla dzieci i m?odzie?y

31-Aug-2016
Aros.pl - tanie ksi??ki dla dzieci i m?odzie?y

Przedsi?biorstwo Aros oferuje klientom du?? r?norodno?? ksi??ek. Wszystkie artyku?y z naszej oferty sprzedajemy w konkurencyjnych cenach. Gwarantujemy szybki czas realizacji wszystkich z?o?onych zamwie?. Ksi??ki podzielili?my na konkretne...

Dalej...

Kursy na wzki wid?owe, hds, suwnice i inne

22-Jun-2016
Kursy na wzki wid?owe, hds, suwnice i inne

Jeste?my firm? szkoleniow? prowadz?c? kursy z zakresu obs?ugi urz?dze? transportu bliskiego zako?czone egzaminem UDT.
Oferujemy kursy w zakresie: wzki wid?owe, hds, podesty ruchome, magazynier z obs?ug? wzka wid?owego, kurs na suwnice.

Dalej...

Korepetycje Cz?stochowa geniuscentrum.pl

22-Jun-2016
Korepetycje Cz?stochowa geniuscentrum.pl

Samo s?owo matura mo?e wiele osb przyprawi? o szybsze bicie serca. Dobre przygotowanie do tego wa?nego w ?yciu egzaminu jest bardzo istotne i bez w?tpienia wp?ywa na karier? zawodow?. Nie zawsze ?atwo jest przygotowa? si? do matury i dlatego te?...

Dalej...

Kurs i szkolenia - Grema

25-May-2016
Kurs i szkolenia  - Grema

Centrum Szkole? Zawodowych Grema istnieje na rynku od 2008r. Wieloletnie do?wiadczenie pozwala nam oferowa? us?ugi na wysokim poziomie. Organizujemy kursy i szkolenia podkre?laj?ce kwalifikacje pracownikw oraz przygotowuj?ce do zawodu. Nasza...

Dalej...

Warszawska Szko?a Filmowa

16-May-2016
Warszawska Szko?a Filmowa

Szko?a filmowa to miejsce, w ktrym mo?liwy jest rozwj talentu osb, ktre wi??? swoj? przysz?o?? z bran?? filmow?. Rekrutacja prowadzona jest ju? na poziomie liceum, dzi?ki czemu m?odzi s?uchacze mog? do?? wcze?nie rozpocz?? edukacj?. Szko?a...

Dalej...

Prace doktorskie - pisanie-prac.edu.pl

05-Apr-2016
Prace doktorskie - pisanie-prac.edu.pl

Firma pisanie-prac.edu.pl oferuje kontrahentom mo?liwo?? przygotowania r?norodnych prac. W naszej propozycji znajd? Pa?stwo takie prace jak zaliczeniowe, semestralne i wiele innych. Zapewniamy atrakcyjne ceny a tak?e doskona?? klas? ?wiadczonych...

Dalej...

Musicacademy.pl - guitar lessons Warsaw

12-Mar-2016
Musicacademy.pl - guitar lessons Warsaw

Warszawska Szko?a Muzyczna UNISONO proponuje klientom du?y wybr ?wiadcze? powi?zanych z nauk? gry. Doradzamy rwnie? w poprawie umiej?tno?ci ?piewu oraz w zdobywaniu wiedzy zwi?zanej z muzyk?. Nasze us?ugi kierujemy zarwno do dzieci, jak i...

Dalej...