Wpisy z Tagiem [ studia ]

Akademia Studiw Podyplomowych Sp. z o.o.

24-Oct-2018
Akademia Studiw Podyplomowych Sp. z o.o.

Oferujemy studia na takich kierunkach jak logopedia. Wszystkie osoby zainteresowane zdobywaniem nowych kwalifikacji zapraszamy wi?c serdecznie do postawienia na nasz? ofert? edukacyjn? i czerpanie z niej bardzo du?ej rado?ci i zadowolenia w swojej...

Dalej...

wsb.net.pl

16-Apr-2018
wsb.net.pl

Je?eli chc? Pa?stwo studiowa? kierunki zwi?zane z bezpiecze?stwem, to zainteresuje Pa?stwa oferta naszej uczelni. Wy?sza Szko?a Bezpiecze?stwa jest to nowoczesna uczelnia dopasowuj?ca kierunki kszta?cenia do zmieniaj?cych si? potrzeb rynku pracy....

Dalej...

Uczelnia Techniczno-Handlowa

21-Mar-2018
Uczelnia Techniczno-Handlowa

Szukasz Uczelni odpowiedniej dla Ciebie? Ktra zaoferuje Ci wysoki standard nauczania i szeroki wybr ciekawych kierunkw? Sprawd? koniecznie ofert? Uczelni Techniczno-Handlowej w Warszawie. Oferuje kszta?cenie na tytu? licencjata, in?yniera i...

Dalej...

Wy?sza Szko?a Prawa

27-Jan-2018
Wy?sza Szko?a Prawa

Je?li pragniesz zosta? prawnikiem lub poszerzy? swoj? wiedz? w kierunku prawa, zapraszamy do zapoznania si? z ofert? niepublicznej Wy?szej Szko?y Prawa. Uczelnia znajduje si? we Wroc?awiu i prowadzi j? szereg najlepszych profesorw. Z zami?owaniem...

Dalej...

Smart Prospects - studia magisterskie za granic?

24-Jul-2017
Smart Prospects - studia magisterskie za granic?

Smart Prospects posiada akredytacj? British Council oraz jest zarejestrowanym centrum UCAS. Jako spo?eczno?? oraz organizacja non-profit, dzia?aj? w sprawie lepszego dost?pu polskich absolwentw do uczelni w Wielkiej Brytanii. Wspieraj? aplikantw...

Dalej...

Instytuty Edukacyjne - studia podyplomowe Rzeszw

25-Sep-2015
Instytuty Edukacyjne - studia podyplomowe Rzeszw

Oferowane przez nas studia podyplomowe pozwol? Pa?stwu zdoby? kwalifikacje do nauczania kolejnego przedmiotu i innych zaj??, co jest du?ym atrybutem w czasach ni?u demograficznego. Dla nauczycieli i innych osb prowadzimy rwnie? kursy turystyczne...

Dalej...

Lublin.wspkorczak.eu

04-Jan-2015
Lublin.wspkorczak.eu

Wydzia? Zamiejscowy w Lublinie WSP im. J. Korczaka zach?ca jednostki zainteresowane studiowaniem do zapoznania si? z propozycj? prowadzonego przez nas kierunku pedagogicznego. Proponujemy studia 1 i 2 stopnia a tak?e podyplomowe. Osoby...

Dalej...

Katowice.wspkorczak.eu

22-Dec-2014
Katowice.wspkorczak.eu

Wydzia? Nauk Spo?eczno-Pedagogicznych w Katowicach proponuje bogat? propozycj? edukacyjn?. Gwarantujemy studentom dogodne warunki edukacji. Zatrudniamy wykwalifikowanych wyk?adowcw, ktrzy potrafi? skutecznie przekaza? wiedz?. ??czymy zaj?cia...

Dalej...

Studiawyzsze.pl

17-Dec-2013
Studiawyzsze.pl

Najwi?ksza baza po?wi?cona uczelniom i kierunkom studiw w Polsce i za granic?. To w?a?nie tu mo?esz znale?? ?atwo studia spe?niaj?ce wszystkie twoje oczekiwania. Prezentujemy informacje o najpopularniejszych kierunkach i uczelniach, dane...

Dalej...

Studia

05-May-2013
Studia

Chcia?by? w najbli?szym czasie zosta? studentem wy?szej uczelni. Zapraszamy do odwiedzenia serwisu uczelnie.edu.pl. U nas w jednym miejscu znajdziesz i porwnasz ofert? polskich uczelni, wybierzesz odpowiednie studia i wymarzony...

Dalej...

Strony: 1 2 3 4 5 6 7 [Nastepny >]