Kategoria: [ Edukacja Nauka ]


Jeste tu: Gra > Edukacja Nauka

Adam Gnych. Negocjacje. Szkolenia biznesowe.

18-Jul-2014
Adam Gnych. Negocjacje. Szkolenia biznesowe.

Adam Gnych. Trener biznesu z ponad 16 letnim do?wiadczeniem. Psycholog Praktyk. S?uchacz Europejskiej Akademii Dyplomacji. Ponad 3000 dni szkoleniowych przeprowadzonych dla najwi?kszych korporacji w kraju. Ekspert negocjacji, sprzeda?y i...

Dalej...

BEST CENTRUM hiszpa?ski Bielsko

18-Jul-2014
BEST CENTRUM hiszpa?ski Bielsko

Szko?a Best od 1996 roku proponuje w pe?ni fachowe i efektywne kursy j?zykowe najistotniejszych j?zykw europejskich oraz kilku, najbardziej istotnych j?zykw orientalnych. Wszystkie kursy dopasowane s? do wymaga? wiekowych oraz stopnia...

Dalej...

Mana Game

12-Jun-2014
Mana Game

Gra decyzyjna b?d?ca narz?dziem do zabawy jak i nabywania bardzo cennej
w aktualnym ?wiecie kompetencji bycia dobrym przedsi?biorc?.
Dedykowana jest r?nym grupom wiekowym w celu rozwijania postawy przedsi?biorczej.
W grze...

Dalej...

Podr?czniki przedszkolne i szkolne - wsip.pl

27-May-2014
Podr?czniki przedszkolne i szkolne - wsip.pl

Zapraszamy do zapoznania si? z ofert? Wydawnictw Szkolnych i Pedagogicznych. WSiP w swojej ofercie posiada podr?czniki i materia?y edukacjyjne do przedszkola, szko?y podstawowej, gimnazjum oraz szk? ponadgimnazjalnych (liceum, technikum,...

Dalej...

Prace licencjackie - Gotowe prace

13-May-2014
Prace licencjackie - Gotowe prace

Gdyby? chcia? zarobi? na napisanej przez siebie pracy dyplomowej lub pomc komu? w jej stworzeniu - zapraszamy do serwisu Pracemagisterskie.pl. Zajmujemy si? skupem i sprzeda?? sko?czonych prac magisterskich oraz dyplomowych i po?rednictwem w...

Dalej...

Redaktor-online.pl

24-Apr-2014
Redaktor-online.pl

Portal www.redaktor-online.pl specjalizuje si? w pomocy klientom w tworzeniu wzorw prac zaliczeniowych na r?nych etapach edukacji oraz prac licencjackich, magisterskich oraz doktorskich. Zapewniamy teksty o wysokiej jako?ci merytorycznej. Ka?da...

Dalej...

EKOL-BHP to profesjonalne szkolenia bhp dla firm

17-Mar-2014
EKOL-BHP to profesjonalne szkolenia bhp dla firm

Kodeks pracy obliguje pracodawcw do pewnych dzia?a? w zakresie bhp. To przede wszystkim szkolenia bhp, oceny ryzyka zawodowego, instrukcje stanowiskowe, szkolenia pierwszej pomocy i ppo?., zapewnienie odzie?y roboczej i sprz?tu ochrony osobistej...

Dalej...

Conferencepartner.pl

17-Mar-2014
Conferencepartner.pl

KDK Sp. z o.o. jest dynamicznie rozwijaj?c? si? firm? eventow? dzia?aj?c? na polskim rynku od 2005 roku. Zajmujemy si? kompleksow? organizacj? szkole? i konferencji skierowanych do ma?ych, ?rednich i du?ych grup, jak rwnie? organizacj?...

Dalej...

Szybkiepisanieprac.pl

07-Mar-2014
Szybkiepisanieprac.pl

Firma szybkiepisanieprac.pl proponuje pe?en profil zlece? zwi?zanych z pomoc? w pisaniu koniecznego rodzaju opracowa? zaliczeniowych. Proponujemy teksty wysokiej jako?ci merytorycznej, ktre przed przekazaniem do Pa?stwa s? skontrolowane programem...

Dalej...

SposobNa5.pl

07-Mar-2014
SposobNa5.pl

Musisz napisa? wyk?ad? Wa?? si? Twoje edukacyjne dzieje a Ty dalej nie masz wytwrczo?ci semestralnej? Nic nie szkodzi! Zle? t? nieprzyjemn? proceder innym! Metoda na 5, to kreatywna grupa jednostek z wy?szym wykszta?ceniem, jaka z rozkosz?...

Dalej...