Kategoria: [ Edukacja Nauka ]


Jeste tu: Gra > Edukacja Nauka

??obek sensoryczno-poznawczy

21-Nov-2018
??obek sensoryczno-poznawczy

Zach?camy do skorzystania z oferty prywatnego ??obka poznawczo-sensorycznego www.sensoludki.pl znajduj?cego si? w Warszawie w dwch lokalizacjach - na Woli i na Bemowie. Nasz ??obek powsta? z mi?o?ci do dzieci i rado?ci z obserwowanie ich rozwoju....

Dalej...

przedszkole dla obcokrajowcw

14-Sep-2018
przedszkole dla obcokrajowcw

Je?eli chcesz ?eby twoje dziecko uczy?o si? w mi?dzynarodowym przedszkolu, w przyjaznej i mi?ej atmosferze wybierz http://thamesbritishschool.pl/ Nasze przedszkole ma charakter przedszkola mi?dzynarodowego, dziecko ma zaj?cia dodatkowe. Wspieramy...

Dalej...

Prolang

13-Jul-2018
Prolang

Prowadzimy profesjonalne kursy j?zykowe dla firm w ca?ej Polsce.

Prowadzimy specjalistyczne kursy z j?zyka angielskiego, niemieckiego, hiszpa?skiego, rosyjskiego, francuskiego, w?oskiego, polskiego jako obcego i innych.

Dalej...

ci??a i dzieci

08-Jun-2018
ci??a i dzieci

?yczymy przyjemnej lektury portalu www.polecamspeca.pl ktry zapewnia dost?p do naj?wie?szych informacji ze ?wiata biznesu, przemys?u, budownictwa oraz motoryzacji. Zobacz wszystkie nasze artyku?y, czerp inspiracj?, zapoznaj si? z bardziej z...

Dalej...

Atmis.pl

25-May-2018
Atmis.pl

Dzi?ki skutecznym szkoleniom prowadzonym przez ATMIS, kursanci mog? zapewni? sobie bardzo profesjonaln? pomoc w rozwijaniu swojej wiedzy, a tak?e umiej?tno?ci w zakresie terapii manualnej. Prowadzone s? tutaj rwnie? szkolenia z zakresu terapii...

Dalej...

Kurs na wzki wid?owe

18-May-2018
Kurs na wzki wid?owe

Sprawd? ofert? firmy www.akademia-efect.pl ktra specjalizuje si? w kursach operatorw transportowe bliskiego. Bezstresowo i z pe?n? dba?o?? o klienta przygotowujemy uczestnikw kursw i szkole? do pe?nienia obowi?zkw odpowiedzialnego i...

Dalej...

kursy angielskiego

22-Apr-2018
kursy angielskiego

W szkole j?zykw obcych www.archibald.pl stawiamy na mwienie, powtarzanie, utrwalanie s?wek co doprowadza do szybszej i ?atwiejszej nauki zapami?tywania. Nasi lektorzy s? pozytywnie nastawieni i prowadz? bardzo motywuj?ce zaj?cia, zach?camy do...

Dalej...

Uczelnia Techniczno-Handlowa

21-Mar-2018
Uczelnia Techniczno-Handlowa

Szukasz Uczelni odpowiedniej dla Ciebie? Ktra zaoferuje Ci wysoki standard nauczania i szeroki wybr ciekawych kierunkw? Sprawd? koniecznie ofert? Uczelni Techniczno-Handlowej w Warszawie. Oferuje kszta?cenie na tytu? licencjata, in?yniera i...

Dalej...

Salon Mowy - logopeda Krakw Skype

23-Jan-2018
Salon Mowy - logopeda Krakw Skype

Salon Mowy krakowski gabinet logopedyczny zajmuj?cy si? terapi? wad wymowy. Zapraszamy wszystkie osoby z wadami wymowy typu seplenienie, rotacyzm itp. na indywidualne zaj?cia logopedyczne prowadzone przez logoped? z Krakowa. Dla osb doros?ych i...

Dalej...

Sale katowice

06-Nov-2017
Sale katowice

Mo?liwo?ci wynaj?cia sali w Katowicach jest do?? du?o, ale naprawd? warto wykorzysta? pomieszczenia dost?pne w siedzibie ASC Dagma. S? to nowoczesne wn?trza o charakterze szkoleniowym i konferencyjnym. Zalety wi??? si? rwnie? z ?atwym dojazdem i...

Dalej...