Wpisy z Tagiem [ niemiecki ]

Biuro T?umacze? Advance - t?umaczenia przysi?g?e

08-Sep-2021
Biuro T?umacze? Advance - t?umaczenia przysi?g?e

Je?li potrzebujesz profesjonalnego t?umaczenia na j?zyk rosyjski to jeste? w dobrym miejscu! Biuro t?umacze? Advance-t?umaczenia ustne i pisemne ma w swoim zespole t?umaczw przysi?g?ych, ktrzy bez problemu prze?o?? dokumenty urz?dowe czy pisma...

Dalej...

Langart.net

17-Aug-2020
Langart.net

Podr?e j?zykowe do renomowanych szk? j?zykowych w Europie, Ameryce, Australii i Nowej Zelandii. Atrakcyjne lokalizacje szk?, np. angielski w Cambridge, niemiecki w Heidelbergu, francuski w Annecy, hiszpa?ski w Walencji, w?oski w Genui, grecki...

Dalej...

Langart - kursy j?zykowe

17-Apr-2016
Langart - kursy j?zykowe

Wakacje to czas odpoczynku po ci??kiej, ca?orocznej pracy w sali lekcyjnej. Dla cz??ci m?odzie?y jednak?e to rwnie? mo?liwo?? po??czenia aktywnego wypoczynku z podnoszeniem swoich kwalifikacji j?zykowych poprzez udzia? w r?nego rodzaju Kusach w...

Dalej...

Rotkel Textwerkstatt

03-Oct-2014
Rotkel Textwerkstatt

Przedsi?biorstwo Rotkel to firma maj?ca bogat? praktyk? w ?wiadczeniu us?ug w zakresie j?zyka niemieckiego. Szczeglnie obejmuj? one sprawdzanie, korekt?, t?umaczenia oraz redagowanie tekstw polsko-niemieckich. Swoim klientom zapewnia:...

Dalej...

Quiz jako rozrywka i nauka j?zykw obcych

22-Jun-2014
Quiz jako rozrywka i nauka j?zykw obcych

Strona stosuj?ca innowacyjne techniki stosowane do nauki j?zykw obcych. Ka?dy z u?ytkownikw ma pe?en dost?p do bazy quizw poprzez ktre nauka staje si? szybsza i przyjemniejsza. Do dyspozycji rwnie? jest specjalny kreator ktry w szybki i...

Dalej...

Kursy j?zykowe - Akcent

12-Jun-2014
Kursy j?zykowe - Akcent

Najlepsze i najskuteczniejsze kursy j?zykowe w Poznaniu prowadzi oczywi?cie Szko?a J?zykw Obcych Akcent. Nasi kompetentni i pracowici lektorzy z ambicj? ucz? kursantw na r?nych poziomach zaawansowania. Chcesz pozna? angielski lub niemiecki od...

Dalej...

Witold Wjcik t?umacz niemieckiego

23-Nov-2013
Witold Wjcik t?umacz niemieckiego

Zajmuj? si? ?wiadczeniem us?ug t?umaczeniowych, dostarczaj?c moim Klientom wysokiej jako?ci przek?ady pisemne oraz ustne. Specjalizuje si? g?wnie w j?zykach: niemiecki, niderlandzki, francuski oraz angielski. Wykonuj? t?umaczenia zwyk?e,...

Dalej...

T?umaczenia

04-Dec-2012
T?umaczenia

Dzisiejsze czasy charakteryzuj? si? licznymi zagranicznymi kontaktami. Co raz cz??ciej nawi?zywane s? bowiem znajomo?ci zarwno prywatne, jak i te na p?aszczy?nie czysto oficjalnej, zawodowej. W obu przypadkach, nierzadko potrzebna jest pomoc...

Dalej...

kurs j?zyka niemieckiego warszawa

22-Mar-2012
kurs j?zyka niemieckiego warszawa

Kurs j?zyka niemieckiego w Warszawie w szkole j?zykowej Omnilingua to zaj?cia w pe?ni dostosowane do indywidualnych potrzeb s?uchaczy

Warszawska szko?a j?zykowa OmniLingua.pl oferuje kursy j?zykw obcych dla m?odzie?y, doros?ych i...

Dalej...

T?umaczenia niemieck

03-Jan-2012
T?umaczenia niemieck

Wykonuj? profesjonalne t?umaczenia z j?zyk niemiecki. T?umacz? m.in. wyroki s?dowe, teksty urz?dowe, listy motywacyjne jak rwnie? teksty prywatne. Jako t?umacz j?zyka niemieckiego du?y nacisk k?ad? na wysok? jako?? przet?umaczonego tekstu, ale...

Dalej...

Strony: 1 2 3 4 5 6 7 [Nastepny >]