Wpisy z Tagiem [ przedszkole ]

Przedszkole montessori Pozna?

06-Nov-2017
Przedszkole montessori Pozna?

Je?li chcesz, ?eby twoje dziecko rozwija?o si? szcz??liwie oraz bezpiecznie, potrzebujesz dla niego odpowiedniego miejsca, ktre zapewni wszystkie udogodnienia oraz b?dzie zach?ca?o je niemal w naturalny sposb do poznawania otoczenia, w jakim...

Dalej...

Przedszkole Piotra Rubika

16-Sep-2016
Przedszkole Piotra Rubika

W Warszawie powsta?o prywatne przedszkole, ktre oferuje nauk? muzyki i j?zyka obcego. Na Mokotowie mamy swoj? siedzib?. W naszej music school, wszystkie przedszkolaki maj? kompleksowe zaj?cia muzyczne. Na stronie internetowej zamie?cili?my cennik...

Dalej...

Kolorowe Przedszkole Warszawa

15-Jan-2016
Kolorowe Przedszkole Warszawa

Zapraszamy do zapoznania si? z ofert?, jak? daje Kolorowe Przedszkole. To w?a?nie u nas mo?na liczy? na rozwijanie dziecka w ka?dej dziedzinie. Nasze prywatne przedszkole tworzy ma?e grupki dzieci. Jest to prawdziwe domowe przedszkole - rwnie? z...

Dalej...

Rodzicielstwo blisko?ci

10-Sep-2015
Rodzicielstwo blisko?ci

Zapraszamy Was na forum po?wi?cone rodzicielstwu blisko?ci, jak rwnie? samemu rodzicielstwu. Poznaj opinie innych ludzi, poczytaj porady na temat wychowywania dzieci, doboru pieluch, ci??y, wyboru szpitala czy po?o?nej. Dowiedz si? jak od samego...

Dalej...

RadosnaPlaneta.com - przedszkole Warszawa Bielany

31-May-2015
RadosnaPlaneta.com - przedszkole Warszawa Bielany

Odpowiednie wychowanie dzieci, w zgodzie z ponadczasowymi warto?ciami, zapewnia przedszkole Radosna Planeta. Nasza siedziba zlokalizowana w stolicy. Proponujemy du?y wybr zaj?? dodatkowych, ktre umo?liwiaj? uczestnikom poprawienie skuteczno?ci...

Dalej...

NZE Alis

05-May-2015
NZE Alis

Zach?camy do zapoznania si? z pe?n? ofert? przygotowan? przez niepubliczny zesp? edukacyjny Alis. Alis znajduje si? we Wroc?awiu i oferuje kompleksow? obs?ug? edukacyjn? zarwno je?eli mowa o przedszkolnej edukacji i tej na poziomie szko?y...

Dalej...

Przedszkola angloj?zyczne Warszawa - Kidzcorner.pl

12-Mar-2015
Przedszkola angloj?zyczne Warszawa - Kidzcorner.pl

Kidzcorner to prywatne przedszkola nauczaj?ce w dwch j?zykach, ktre znajduj? si? w dwch dzielnicach Warszawy, na Mokotowie a tak?e na Bia?o??ce. Nasze przedszkola bazuj? na przekonaniu, ?e wszystkie dzieci s? utalentowane i nale?y ten potencja?...

Dalej...

Przedszkola-bambino.pl

21-Sep-2014
Przedszkola-bambino.pl

Przedszkole Edukacyjno-Sportowe "Bambino" zlokalizowane jest w Warszawie. Oferujemy opiek? wykwalifikowanych nauczycieli, ktrzy zapewniaj? doskona?e rezultaty nauczania oraz profesjonaln? rozrywk?. Nasza placwka posiada w?asn? sal? gimnastyczn?...

Dalej...

Pod Magnoli? - niepubliczne przedszkole Krakw

26-Jul-2014
Pod Magnoli? - niepubliczne przedszkole Krakw

Niepubliczne przedszkole J?zykowe „Pod Magnoli?” cechuje si? niezwykle wysok? jako?ci? opieki nad dzie?mi, ich nauczaniem, wprowadzaniem w ?ycie oraz nauczeniem ich codziennych czynno?ci. Jednak?e ka?dy, kto potrzebuje fachowej...

Dalej...

Puchpuch.pl - Przedszkole Ciuchcia Zacisze

18-Jul-2014
Puchpuch.pl - Przedszkole Ciuchcia Zacisze

Przedszkole Ciuchcia Puch Puch prowadzi zaj?cia dla dzieci w zespo?ach sk?adaj?cych si? z 10 do 18 uczestnikw. Proponujemy wielowymiarow? edukacj? dla najm?odszych, pracowicie poszerzaj?c ich wiedz? w najistotniejszych sferach. Zapewniamy nauk?...

Dalej...

Strony: 1 2 3 4 5 6 7 [Nastepny >]