Podrywanie, uwodzenie, jak poderwa? dziewczyn?

May 2, 2009 ID:18828
http://www.podrywaj.org

Chcia?bym zdoby? wiedz? ktra pozwoli Ci na umiej?tne podrywanie pi?knych kobiet? Wszystko masz na tej stronie. Znajdziesz fachowe porady, opowie?ci innych a do tego mo?esz na forum zapyta? innych o porad?. Na blogach ka?dy tez mo?e opisa? swoj? w?asn? histori? dotycz?c? podrywania. Mo?esz przeczyta? to co w tym temacie maj? do powiedzenia inni. Zapraszamy wszystkich zainteresowanych tematyk? uwodzenia.

uwodzenie   podrywanie
Srednia z ocen: 1.00, Liczba oddanych gosw: 1
 

Kategorie

Inne wpisy w: Edukacja Nauka > Szkolenia


Delta Training | szkolenia na miar?

Firma Delta Training oferuje szkolenia na najwy?szym poziomie: przywdztwo, zarz?dzanie, techniki sprzeda?y, komunikacja, negocjacje, motywacja, empatia w sprzeda?y, Insights. W naszej ofercie znajduje si? te? coaching.
Uda?o nam si? w... Dalej...

 
CERTIOS CENTRUM EDUKACJI PRZEDSI?BIORCY wdro?enia ISO

Krakowskie Centrum Edukacji Przedsi?biorcy CERTIOS dzia?a na obszarze ca?ego kraju. Zaprasza do wsp?pracy wszystkie firmy zainteresowane wdro?eniem systemu zarz?dzania jako?ci? adekwatnego z norm? ISO. Maj? na uwadze fakt, i? ka?da firma jest... Dalej...

 
Negocjacje handlowe

Strefa HR. Kluczowe kompetencje firmy to assessment centre, rekrutacja i selekcja, negocjacje handlowe a tak?e szkolenia dla trenerw biznesu oraz z zakresu: obs?uga klienta, umiej?tno?ci mened?erskie i techniki sprzeda?y. Dalej...

 
Imperium Szkoleniowe

Imperium Szkoleniowe dzieli si? na dwa funkcjonalne dzia?y:

Dzia? szkole? komputerowych - czyli jak optymalnie wykorzysta? narz?dzia pakietu MS Office,
Dzia? szkole? mi?kkich - pomagamy Pa?stwu wzmocni? umiej?tno?ci... Dalej...

 
serwis PREMEDICA.pl

Fizjoterapia - kursy, szkolenia, konferencje. Katalog ofert z ca?ej Polski. Oferujemy pa?stwu aktualne informacje na temat przeprowadzanych w Polsce kursw, szkole?, konferencji oraz sympozji dotycz?cych szeroko poj?tej rehabilitacji medycznej. Dalej...