Test IQ

Oct 11, 2010 ID:26703
http://darmowy-test.iq.pl

Profesjonalny test mierz?cy iloraz inteligencji (IQ - od angielskiego intelligence quotient). Testowanie inteligencji to nie tylko ?wietna rozrywka, ale tak?e sposb na poznanie siebie, swoich mocnych i s?abych stron. Test IQ dost?pny na stronie zosta? tak skonstruowany, aby sprawdzi? nie tylko umiej?tno?? logicznego my?lenia i kojarzenia faktw, ale tak?e wyobra?ni? przestrzenn?, umiej?tno?ci lingwistyczne, pami?? wzrokow? oraz zdolno?? dedukcji. Wynik podawany jest w skali Cattela, czyli najcz??ciej stosowanej przez polskich psychologw. Rozwi?zuj?c nasz test mo?esz rwnie? sprawdzi?, czy Twoje zdolno?ci intelektualne s? wystarczaj?ce, by? mg? kandydowa? do Mensy - organizacji skupiaj?cej najinteligentniejsze 2 % populacji. W Polsce prg punktowy Mensy wynosi 148 punktw, podczas gdy ?redni iloraz inteligencji to jedynie 100 IQ.

test iq   iloraz inteligencji
Srednia z ocen: 0.00, Liczba oddanych gosw: 0
 

Kategorie

Inne wpisy w: Edukacja Nauka


Ebooki jakich szukasz! Wiedza, ktra odmienia spojrzenie.

Tylko najlepsze ebooki, bezp?atne a tak?e p?atne. Zbieram ebooki i kursy, unikatowe i warto?ciowe. Znajdziesz na mojej stronie rwnie? kurs autorespondera, niedocenianego, pot??nego narz?dzia e-marketingu. Je?li chcesz zatem podnie?? swoj? wiedz?... Dalej...

 
Kurs Rysunku DOMIN

Pracownia Rysunku DOMIN od wielu lat nale?y do ?cis?ej czo?wki w Polsce. Specjalizujemy si? w przygotowaniach na Architektur? ale rwnie? na Architektur? Wn?trz i Architektur? Krajobrazu. W swojej ofercie mamy zaj?cia z akwareli i flamastrw jako... Dalej...

 
PDF na WORD

Potrzebujesz zamieni? dokument PDF na dokument DOC i nie wiesz jak si? do tego zabra?? Ju? nie potrzeba skomplikowanych programw za ktre trzeba p?aci?. Dzi?ki naszemu serwisowi ju? za po moc? 3 krokw w chwil? mo?esz przerobi? plik PDF na DOC i... Dalej...

 
kurs maturalny Matematyka

Serwis edukacyjny Centrum Edukacji Matematycznej Kuriapta. Oferujemy internetowy kurs maturalny z matematyki na najwy?szym poziomie. Gwarantujemy ci?g?y kontakt z nauczycielem on-line. Z nami matura z matematyki b?dzie ?atwa. Zawieramy z... Dalej...

 
Aros.pl - tanie ksi??ki dla dzieci i m?odzie?y

Przedsi?biorstwo Aros oferuje klientom du?? r?norodno?? ksi??ek. Wszystkie artyku?y z naszej oferty sprzedajemy w konkurencyjnych cenach. Gwarantujemy szybki czas realizacji wszystkich z?o?onych zamwie?. Ksi??ki podzielili?my na konkretne... Dalej...