DANUTA FESZ-GRUBIAK wroc?aw kancelaria notarialna

Oct 23, 2013 ID:42092
http://notariusz-wroclaw.eu

Kancelarii Notarialnej umiejscowionej we Wroc?awiu mog? Pa?stwo zleci? zarwno spisywanie protoko?w, dor?czanie oznajmie?, jak i skonstruowanie, na ?yczenie stron, wzorw aktw, o?wiadcze? i innych dokumentw, ktrym strony chc? b?d? s? zobowi?zane przyzna? odmian? notarialn?. Podejmujemy si? przede wszystkim przygotowywania aktw notarialnych oraz aktw po?wiadczenia dziedziczenia, ale tak?e przyjmujemy na przechowanie papiery warto?ciowe, pieni?dze i r?norodnego rodzaju dokumenty. Notariusz zobligowany jest dzia?a? prawid?owo pod?ug obowi?zuj?cych przepisw prawa i precyzyjnie z normami etyki zawodowej. Pozosta?e informacje zawieraj? si? na stronie internetowej.

doradztwo prawne   doradztwo prawne   wroc?aw kancelaria notarialna   pomoc notariusza
Srednia z ocen: 0.00, Liczba oddanych gosw: 0
 

Kategorie

Inne wpisy w: Prawo Spo?ecze?stwo > Notariusz


Notariusz Cz?stochowa

Notariusz Cz?stochowa - kancelaria Ewy Rokowskiej ?wiadczy obs?ug? w zakresie dokonywania czynno?ci notarialnych w ramach obowi?zuj?…cych przepisw prawa oraz zachowania etyki zawodowej. Oferuj? sporz?dzanie umw (np. kupna-sprzeda?y... Dalej...

 
ADAM GRZYBCZYK KATARZYNA JONDERKO S. P. kancelaria notarialna rybnik

Szukasz notariusza w Rybniku? Przedstawiamy Kancelari? Notarialn? Adam Grzybczyk, Katarzyna Jonderko - notariusze Sp?ka Partnerska. Przy realizowaniu czynno?ci notarialnych notariusz czuwa nad nale?ytym zabezpieczeniem praw i s?usznych interesw... Dalej...

 
Kancelaria Notarialna – Gliwice

Kancelaria Notarialna prowadzona przez notariusz Joann? Warzech? oraz notariusz Justyn? Drewko oferuje kompleksow? obs?ug? notarialn?. Je?li panujesz zakup lub sprzeda? nieruchomo?ci – domu, mieszkania, dzia?ki – zapraszamy do naszego... Dalej...

 
A. CZYNIEWSKA, W. CZYNIEWSKI notariusz

W ofercie Kancelarii Notarialnej Adami?a Czyniewska, Wojciech Czyniewski, znajd? Pa?stwo pe?ny zakres us?ug. Wszystkie czynno?ci prawne, dla ktrych przewidziano form? aktu notarialnego, na pewno u nas za?atwisz. Zapewniamy pe?n? obs?ug? firm i... Dalej...

 
Notariusz M.Wypart Legnica

Kancelaria Notarialna znajduje si? w centrum Legnicy ulicy Biskupiej 1, na II pi?trze budynku. Jest on po?o?ony na rogu ulic Naj?wi?tszej Marii Panny i Biskupiej oraz s?siaduje od strony wej?cia z Ko?cio?em Ewangelickim Marii Panny, natomiast ze... Dalej...