Wpisy z Tagiem [ taksa notarialna ]

EWA OPARA kancelaria

23-Sep-2013
EWA OPARA kancelaria

Kancelaria Ewy Opary rozpocz??a swoj? dzia?alno?? w 1996 roku. W Bydgoszczy znajduje si? jej obecna siedziba. Notariusze zatrudnieni w Kancelarii sporz?dzaj? rozmaite akty notarialne, po?wiadczaj? autentyczno?? odpisw albo wszelkich kopii...

Dalej...

Chwia?kowski ?ukasz, notariusz. Kancelaria kancelarie notarialne toru?

23-Sep-2013
Chwia?kowski ?ukasz, notariusz. Kancelaria kancelarie notarialne toru?

Przedstawiamy Pa?stwu Kancelari? Notarialn? z biurem notarialnym z siedzib? w Toruniu. ?ci?le z tre?ci? ustawy Prawo o notariacie, notariusz jest osob? wykonuj?c? zawd zaufania publicznego, mianowan? przez Ministra Sprawiedliwo?ci. W zakresie...

Dalej...

Notariusz Ewa Ku?mierowska - Notariusz Warszawa

03-Jan-2011
Notariusz Ewa Ku?mierowska - Notariusz Warszawa

KANCELARIA NOTARIALNA - Notariusz Ewa Ku?mierowska - Notariusz Warszawa Wola, ul. Staszica 6 lok. 13,
Notariusz w zakresie swoich uprawnie? dzia?a jako osoba zaufania publicznego. Czynno?ci dokonane przez notariusza maj? charakter dokumentu...

Dalej...

Notariusz Wroc?aw - kancelaria notarialna Ma?gorzata Szyszko we Wroc?awiu

14-Sep-2010
Notariusz Wroc?aw - kancelaria notarialna Ma?gorzata Szyszko we Wroc?awiu

Kancelaria Notarialna Ma?gorzata Szyszko we Wroc?awiu ?wiadczy nast?puj?ce us?ugi wchodz?ce w zakres czynno?ci notarialnych:
- sporz?dza akty notarialne,
- sporz?dza po?wiadczenia,
- dor?cza o?wiadczenia,
-...

Dalej...

Kancelaria Notarialna S.C. - El?bieta R?czkowska-Martyn, Anna R?czkowska

06-Aug-2009
Kancelaria Notarialna S.C. - El?bieta R?czkowska-Martyn, Anna R?czkowska

Kancelaria Notarialna S.C. - El?bieta R?czkowska-Martyn, Anna R?czkowska - Us?ugi notarialne - Legnica. Zakres naszej dzia?alno?ci obejmuje: taksa notarialna, po?wiadczenie dziedziczenia, spadek, nabycie spadku, op?aty notarialne, nieruchomo?ci,...

Dalej...