Wpisy z Tagiem [ akt notarialny ]

Notariusz Radomsko

16-Aug-2014
Notariusz Radomsko

Strona kancelarii notarialnej w Radomsku nale??cej do notariusza Konrada Skury. Notariusz sporz?dza akty notarialne (sprzeda?e, darowizny, zniesienia wsp?w?asno?ci, dzia?y spadku), akty po?wiadczenia dziedziczenia, po?wiadcza kserokopie...

Dalej...

KANCELARIA NOTARIALNA KATARZYNA STENCEL biuro notarialne katowice

08-Oct-2013
KANCELARIA NOTARIALNA KATARZYNA STENCEL biuro notarialne katowice

Na terenie Katowic zlokalizowana jest Kancelaria Notarialna Stencel, realizuj?ca r?ne us?ugi notarialne. Notariusz jest do dyspozycji Klientw w poniedzia?ki pomi?dzy godzin? 10:00 i 17:00 oraz we wtorki w godzinach od 9:00 a? do 16:00 natomiast...

Dalej...

ANNA SMAL-RAJCA kancelaria notarialna

08-Oct-2013
ANNA SMAL-RAJCA kancelaria notarialna

Kancelaria Notarialna Anny Smal-Rajcy, ktra zlokalizowana jest Nowym S?czu, wykonuje pe?en zakres czynno?ci notarialnych. Naturalnie, tworzone s? tu r?ne typy aktw notarialnych, takie jak umowy sprzeda?y, zamiany i darowizny nieruchomo?ci albo...

Dalej...

A.STEFA?SKA spadek

23-Sep-2013
A.STEFA?SKA spadek

Kancelaria Notarialna Agnieszka Stefa?ska mie?ci si? w warszawskiej Bia?o??ce. Zajmuje si? sporz?dzaniem przer?nych aktw notarialnych, w tym: umw sprzeda?y, darowizny, przenoszenia w?asno?ci nieruchomo?ci, maj?tkowych umw pomi?dzy ma??onkami,...

Dalej...

Kancelaria Notarialna Lissewska

22-Mar-2013
Kancelaria Notarialna Lissewska

Przedstawiamy Pa?stwu Kancelari? Notarialn? Lucyna Lissewska notariusz z siedzib? w Bydgoszczy. Zgodnie z ustaw? z dnia 14 lutego 1991 roku Prawo o notariacie Notariusz jest wyznaczony do realizowania czynno?ci, ktrym strony s? obowi?zane lub...

Dalej...

Profesjonalnie pisane umowy

05-Mar-2013
Profesjonalnie pisane umowy

W Polsce nie ma jeszcze tendencji, ktr? mo?na ?atwo zauwa?y? u naszych s?siadw, pragniemy d??y? jednak do tego by ka?dy Polak mia? w?asnego notariusza. Tak jak ka?dy ma swojego fryzjera czy dentyst? powinni?my mie? rwnie? dost?p do swojego...

Dalej...

Umowa sp?ki Wroc?aw

24-Oct-2011
Umowa sp?ki Wroc?aw

Kancelaria notarialna Iwona Kredzi?ska to s?uszny wybr, je?eli szukasz wskazwki w zakresie: notariusz Wroc?aw,umowa sp?ki, akt notarialny, najem okazjonalny, testament. Nasi notariusze udzielaj? pomocy na terenie miasta Wroc?aw oraz ca?ego...

Dalej...

Notariusz M.Wypart Legnica

24-Nov-2009
Notariusz M.Wypart Legnica

Kancelaria Notarialna znajduje si? w centrum Legnicy ulicy Biskupiej 1, na II pi?trze budynku. Jest on po?o?ony na rogu ulic Naj?wi?tszej Marii Panny i Biskupiej oraz s?siaduje od strony wej?cia z Ko?cio?em Ewangelickim Marii Panny, natomiast ze...

Dalej...

Kancelaria Notarialna S.C. - El?bieta R?czkowska-Martyn, Anna R?czkowska

06-Aug-2009
Kancelaria Notarialna S.C. - El?bieta R?czkowska-Martyn, Anna R?czkowska

Kancelaria Notarialna S.C. - El?bieta R?czkowska-Martyn, Anna R?czkowska - Us?ugi notarialne - Legnica. Zakres naszej dzia?alno?ci obejmuje: taksa notarialna, po?wiadczenie dziedziczenia, spadek, nabycie spadku, op?aty notarialne, nieruchomo?ci,...

Dalej...