Wpisy z Tagiem [ akty notarialne ]

Akty notarialne - szczecin-notariusz.net

21-Jul-2016
Akty notarialne - szczecin-notariusz.net

Kancelaria Notarialna Notariusz Joanny Radkiewicz zlokalizowana zosta?a w Szczecinie. Oferujemy nieodp?atne dane odnosz?ce si? do us?ug notarialnych. Bezp?atnie przedstawiamy tak?e wycen? wskazanych przez kontrahenta czynno?ci. Personalnie...

Dalej...

Notariusz Anna Bladowska

16-Apr-2015
Notariusz Anna Bladowska

Kancelaria Notarialna Anny Bladowskiej to pewny adres je?eli mowa o us?ugach notariusza. Jak wiadomo pewne czynno?ci musz? by? wykonane tylko przez notariusza i dlatego je?eli cenisz sobie profesjonalizm, wieloletnie do?wiadczenie i oczywi?cie...

Dalej...

Notariusz Drewko J. notariusze gliwice

06-Feb-2014
Notariusz Drewko J. notariusze gliwice

Kancelaria notarialna znajduj?ca si? w Gliwicach jest prowadzona przez Joann? Warzech? oraz Justyn? Drewko. wykonuje swoje us?ugi zarwno osobom prywatnym, jak rwnie? przedsi?biorstwom i instytucjom. Notariusze zajmuj? si? tworzeniem testamentw...

Dalej...

SIERADZ-PODSIAD?Y M. op?aty notarialne

08-Oct-2013
SIERADZ-PODSIAD?Y M. op?aty notarialne

Kancelaria Notarialna Magdaleny Sieradz-Podsiad?y zosta?a otwarta w Grodzisku Mazowieckim oraz przyjmuje interesantw od poniedzia?ku do pi?tku. W zakresie dokonywanych czynno?ci mie?ci si? przygotowywanie umw dotycz?cych sprzeda?y, zamiany oraz...

Dalej...

A.STEFA?SKA spadek

23-Sep-2013
A.STEFA?SKA spadek

Kancelaria Notarialna Agnieszka Stefa?ska mie?ci si? w warszawskiej Bia?o??ce. Zajmuje si? sporz?dzaniem przer?nych aktw notarialnych, w tym: umw sprzeda?y, darowizny, przenoszenia w?asno?ci nieruchomo?ci, maj?tkowych umw pomi?dzy ma??onkami,...

Dalej...

Notariusz-wajda.pl - Notariusz Krakw

09-Sep-2013
Notariusz-wajda.pl - Notariusz Krakw

Korzystaj?c z us?ug naszej kancelarii, korzystacie Pa?stwo z profesjonalnych us?ug notarialnych. W naszej kadrze pracuj? jedynie do?wiadczeni prawnicy, ktrzy od wielu lat wykonuj? swj zawd. Na rynku dzia?amy od 1997 roku ?wiadcz?c us?ugi...

Dalej...

KANCELARIA NOTARIALNA DANUTA WRBEL notariusz

04-Jan-2013
KANCELARIA NOTARIALNA DANUTA WRBEL notariusz

Kancelaria notarialna D. Wrbel oferuje pomoc w przy dope?nianiu wszelkich czynno?ci cywilnoprawnych, gwarantuj?c ich nale?yty przebieg oraz poszanowanie praw i interesw obu stron. Do najcz??ciej wykonywanych czynno?? notariatu nale?y...

Dalej...

Notariusz Katowice

04-Jul-2012
Notariusz Katowice

Kancelaria Notarialna zosta?a za?o?ona w 2000 roku jednoosobowo przez notariusza Ann? S?upi?sk?-Mitas.
Od lutego 2012 roku kancelaria funkcjonuje jako "Kancelaria Notarialna Anna S?upi?ska-Mitas, Weronika Urgacz - Notariusze S.C.".
...

Dalej...

Kancelaria Notarialna Joanna Gregu?a, Tomasz Kot i Joanna G?ga?a-Zaj?c

28-Mar-2011
Kancelaria Notarialna Joanna Gregu?a, Tomasz Kot i Joanna G?ga?a-Zaj?c

Joanna Gregu?a jest notariuszem od 1982 roku. Pocz?tkowo pracowa?a jako notariusz w Pa?stwowym Biurze Notarialnym w Krakowie. Od 1 lutego 1992 roku prowadzi?a Kancelari? Notarialn? w Krakowie przy ulicy Aria?skiej nr 5.
Od maja 1997 roku...

Dalej...

Kancelaria Notarialna Joanna Gregu?a, Tomasz Kot i Joanna G?ga?a-Zaj?c

28-Mar-2011
Kancelaria Notarialna Joanna Gregu?a, Tomasz Kot i Joanna G?ga?a-Zaj?c

Joanna Gregu?a jest notariuszem od 1982 roku. Pocz?tkowo pracowa?a jako notariusz w Pa?stwowym Biurze Notarialnym w Krakowie. Od 1 lutego 1992 roku prowadzi?a Kancelari? Notarialn? w Krakowie przy ulicy Aria?skiej nr 5.
Od maja 1997 roku...

Dalej...