Symbolika kolorów

Nov 9, 2007 ID:3056
http://www.kolorystyka.pl

Praktyczny poradnik na temat kolorystyki czyli barw i kolorów, opisuj?cy ich powszechne zastosowanie oraz przedstawiaj?cy znaczenie i symbolik? kolorów w najpopularniejszych dziedzinach ?ycia wspó?czesnego. Kolory umo?liwiaj? kreowanie zachowa? oraz po??danych odczu? u wybranej grupy osób.

kolorystyka kolory barwy symbolika znaczenie zastosowanie wszystkie najmodniejsze kolorki
Srednia z ocen: 1.00, Liczba oddanych głosów: 1
 

Kategorie

Inne wpisy w: Edukacja Nauka > Opracowania


Muzyka - style w muzyce, Instrumeenty muzyczne

Strona internetowa "Muzyka - instrumenty muzyczne" to serwis o podejmuj?cy rozmaite zagadnienia z dziedziny muzyki - zarówno z muzyki klasycznej jak i rozrywkowej. Znale?? w nim mo?na opisy rozmaitych instrumentów muzycznych - tych popularnych -... Dalej...

 
Prace magisterskie

Napiszemy dla Ciebie ka?d? prac? dyplomow? czy zaliczeniow? lub znajdziemy interesuj?ce Ci? materia?y w naszej bazie danych. Skorzystaj z naszej pomocy, zamiast martwi? si?, ?e znowu b?dziesz mia? zaleg?o?ci w szkole lub na studiach. Nasza strona... Dalej...

 
Prace licencjackie

Potrafisz odpowiada? ustnie, ale wypowiedzi pisemnie sprawiaj? Ci k?opoty? Na szcz??cie jest nasza strona internetowa. Posiadamy wiele tematów w swojej bazie na przyk?ad dotycz?cych ró?nych dziedzin akademickich i szkolnych. Napiszemy te? dla... Dalej...

 
Metodyka PCM

Jeden z nielicznych serwisów zawieraj?cych kompleksow? wiedz? i case studies z zakresu projektów europejskich zarz?dzanych w metodyce PCM. Materia?y na stronie zosta?y tak?e uzupe?nione o opracowania dotycz?ce bardzo popularnych, komercyjnych... Dalej...

 
Motyw buntu

Na stronie znajduje si? zbiór materia?ów pomocnych przy tworzeniu w?asnej prezentacji maturalnej na temat motywu buntu w dzie?ach kultury. Znajduj? si? tutaj wskazówki dotycz?ce prezentacji maturalnych oraz kompletna prezentacja... Dalej...