Portal informacyjny nie tylko dla naukowców

Jul 17, 2008 ID:9336
http://www.nasza-nauka.pl

Wymiana do?wiadcze?, wspólne rozwi?zywanie problemów, mo?liwo?? ?atwego nawi?zania kontaktu z osobami z ca?ej Polski, szybkie wyszukiwanie ofert badawczych, aparatury badawczej, przemys?owej, ró?nego rodzaju us?ug, informacje o konferencjach, szkoleniach, funduszach unijnych to has?a, które ju? po cz??ci s? realizowane przez ten Portal.

naukowcy   nauka polska   aparatura badawcza   szkolnictwo   oferta badawcza   konferencja   konferencje   szkolenia   szkolenie   fundusze unijne   stypendia   dotacje   galeria   galerie   ciekawostki   aktualno?ci   baza naukowców   baza uczelni   baza firm   bezp?atna baza   katalog firm   ka
Srednia z ocen: 1.00, Liczba oddanych głosów: 1
 

Kategorie

Inne wpisy w: Produkcja Przemys?


Majolika - worki

Prowadzisz sklep spo?ywczy, piekarni? albo lokal gastronomiczny? Idealnie trafi?e?! Trudno b?dzie Ci si? obej?? bez artyku?ów foliowych, papierowych oraz plastikowych, jakie proponowane s? przez przedsi?biorstwo Majolika. Nasz magazyn oraz... Dalej...

 
GLOBAL CONCEPTS biocydy

GLOBAL CONCEPTS 2000 POLSKA sp. z o.o. - uzdatnimy dla Ciebie wod?! Dzia?amy chemicznie, stosuj?c nowoczesne technologie. Wszelkie zagadnienia powi?zane z wod? s? nam bliskie. Do ka?dego Klienta podchodzimy indywidualnie. S?u?ymy doradztwem.... Dalej...

 
SGB-Smit - olejowe transformatory mocy

Przedsi?biorstwo SGB jest czo?owym producentem transformatorów energetycznych na kontynencie europejskim. W ofercie znajduj? si? transformatory ?ywiczne, olejowe, mocy oraz ma?ogabarytowe stacje transformatorowe. Przedsi?biorstwo ponadto... Dalej...

 
HP - Hydraulika Si?owa i Mechanika Maszyn

Nasza firma specjalizuje si? w produkcji, naprawach i regeneracji elementów hydrauliki si?owej.
Zapraszamy do zapoznania si? ze szczegó?owymi informacjami dotycz?cych naszej oferty handlowej i us?ugowej.Serwis,monta?,sprzeda?,
... Dalej...

 
BOJERO moskitiery

Przedsi?biorstwo Bojero zaprasza Pa?stwa do wspó?pracy. Nasza firma powsta?a w 1991 roku w ?widnicy. Oferujemy: rolety zewn?trzne zabezpieczaj?ce, antyw?amaniowe, ?aluzje poziome, ?aluzje pionowe, rolosy, plisy, markizy, refleksole, moskitiery,... Dalej...