Wpisy z Tagiem [ opakowania foliowe ]

Sakfol

07-Sep-2016
Sakfol

Sakfol jest jednym przodownikw na rynku produkcji opakowa? foliowych w Polsce. Ponad ?wier?wiecze do?wiadczenia, sprawna kadra i efektywne zarz?dzanie pozwoli?o nam na stworzenie profesjonalnego przedsi?biorstwa, legitymuj?cego si? milionami...

Dalej...

TECHNO opakowania foliowe producent

04-Dec-2014
TECHNO opakowania foliowe producent

Z wielk? przyjemno?ci? prezentujemy Pa?stwu firm? Techno ze ?wi?tej Katarzyny niedaleko Wroc?awia, istniej?c? na rynku od 1989 roku oraz specjalizuj?c? si? w produkcji oraz sprzeda?y folii mi?kkich opakowaniowych, termokurczliwych, rozci?gliwych....

Dalej...

EFEKT opakowania na koszule

24-Dec-2013
EFEKT opakowania na koszule

Firma Efekt to producent wysokiej klasy opakowa? foliowych, idealnie dopasowanych do potrzeb klienta. Opakowania te z powodzeniem stosowane s? w bran?y agro, piekarniczej i tekstylnej. Efekt zapewnia produkty foliowe w wielu rozmiarach oraz...

Dalej...

OLEK - FOLIA stretch

31-Aug-2013
OLEK - FOLIA stretch

PHU Zorza to zak?ad specjalizuj?cy si? w wytwarzaniu opakowa? foliowych. Proponujemy Pa?stwu trwa?e oraz dobre jako?ciowo produkty. Obecnie w propozycji sprzeda?y posiadamy opakowania oraz folie mi?kkie przer?nych rodzajw, typu STRECH, CPP i...

Dalej...

NOWAPLAST reklamwki foliowe

29-Jul-2013
NOWAPLAST reklamwki foliowe

Zapraszamy Pa?stwa do zapoznania si? z ofert? przygotowan? przez przedsi?biorstwo Nowaplast z miejscowo?ci Z?oty Stok. Od 1997 roku specjalizujemy si? w wytwrczo?ci folii FDPE i opakowa? foliowych. W sprzeda?y posiadamy worki, woreczki oraz...

Dalej...

Bagstar - opakowania dla sklepw i gastronomii, artyku?y biurowe

22-Mar-2013
Bagstar - opakowania dla sklepw i gastronomii, artyku?y biurowe

Zajmujemy si? produkcj? opakowa? foliowych oraz kompleksowo zaopatrujemy sklepy, biura, bary, restauracje, piekarnie, hurtownie we wszelkie opakowania i materia?y eksploatacyjne do urz?dze?, czyli wszelkie materia?y zaopatrzeniowe tzw. "kosztowe"....

Dalej...

Folia PVC

06-Dec-2012
Folia PVC

Pragniemy wszystkim z ca?ego serca zaleci? nasze folie pcv, ktre da si? wykorzysta? do wielu celw, g?wnie jednak do pakowania towarw. Nasze pozosta?e produkty s? rwnie? klas? sam? w sobie, ekologiczne torby, kosmetyczki czy torebki reklamowe...

Dalej...

e-worki.pl - profesjonalna chemia gospodarcza

30-Apr-2011
e-worki.pl - profesjonalna chemia gospodarcza

O firmie

Firma BM-FOLIE dzia?a na rynku od 2000 roku jako producent folii i opakowa? foliowych. Pocz?tkowo firma prowadzi?a dzia?alno?? w zakresie handlu opakowaniami oraz konfekcjonowaniu folii stretch. W 2005 roku wychodz?c...

Dalej...

Opakowania foliowe

14-Apr-2011
Opakowania foliowe

Nasze dwudziestoletnie do?wiadczenie to gwarancja znajomo?ci rynku oraz optymalnego doboru oferty. Dzi?ki temu nasze opakowania foliowe s? zawsze doskonale dopasowane do potrzeb klienta – niezale?nie od tego, czy chodzi o folie spo?ywcze,...

Dalej...

Torby reklamowe-folia producent

18-Aug-2010
Torby reklamowe-folia producent

Firma nasza powsta?a w 1989 roku. Pocz?tkowo produkowali?my opakowania i torby foliowe z nadrukami, sukcesywanie poszerzaj?c asortyment naszych wyrobw. Unowocze?niaj?c zak?ad uruchamiali?my kolejne dzia?y produkcyjne umo?liwiaj?ce nam wykonanie...

Dalej...

Strony: 1 2 3 [Nastepny >]