Wpisy z Tagiem [ frezowanie ]

WMC Tech - CNC, Waterjet

08-Jul-2016
WMC Tech - CNC, Waterjet

Us?ugi ?lusarskie jakie ?wiadczy firma WMC Tech to: spawanie, frezowanie cnc, toczenie cnc, waterjet. Realizuje du?e projekty, produkcj? seryjn? jak i drobne zlecenia. Teren dzia?ania to wojewdztwa: Ma?opolskie i ?l?skie. Najwy?sza jako??...

Dalej...

Komeno - systemy kominowe

30-Mar-2015
Komeno - systemy kominowe

Firma komeno specjalizuje si? w monta?u systemw kominowych i wentylacyjnych. Dodatkow? us?ug? ?wiadczon? przez firm? jest frezowanie kominw metod? diamentow?. Dzi?ki swojemu do?wiadczeniu, wiedzy i uprawnieniom firma komeno stale powi?ksza...

Dalej...

Bud-Komin - wentylacje

23-Jan-2014
Bud-Komin - wentylacje

Szukasz zawodowcw zajmuj?cych si? monta?em kominw do wszystkich typw piecw i wentylacji? Zapraszamy do wsp?pracy z przedsi?biorstwem BUD-KOMIN z siedzib? w ??gu Tarnowskim. Nawi?zujemy wsp?prac? zarwno z klientami indywidualnymi, jak i...

Dalej...

SZZ UNIWERSUM hartowanie

23-Nov-2013
SZZ UNIWERSUM hartowanie

Z wielk? przyjemno?ci? prezentujemy Pa?stwu firm? SZZ Uniwersum z Cz?stochowy, jaka od 1949 roku proponuje swoje us?ugi. Nasza g?wna specjalizacja to us?ugi z zakresu monta?u podzespo?w z powierzonych komponentw z bran?y motoryzacyjnej....

Dalej...

Metalchem - us?ugi przemys?owe

13-Sep-2013
Metalchem - us?ugi przemys?owe

W Gliwicach znajduje si? g?wna siedziba firmy METALCHEM, zajmuj?cej si? projektami oraz produkowaniem frezarek, wyt?aczarek, tokarek, dziurkarek oraz innego sprz?tu do obrbki tworzyw sztucznych. Ponadto dostarczamy ca?ych linii technologicznych...

Dalej...

TAQM obrbka

31-Aug-2013
TAQM obrbka

Mamy przyjemno?? przedstawi? Pa?stwu przedsi?biorstwo TAQM Mariusz Mod?asiak. Nasza firma powsta?a w 2008 roku w Jaskrowie ko?o Cz?stochowy. Specjalizujemy si? w regeneracji cz??ci maszyn do zak?adw przemys?owych. Mamy uniwersalny park maszynowy...

Dalej...

Galmex - cynkowanie

17-Jun-2013
Galmex - cynkowanie

Profesjonalna ocynkownia galwaniczna GALMEX od 1982 roku oferuje kompleksowe us?ugi w obszarze obrbki metali. Dzi?ki wieloletniemu do?wiadczeniu i znakomitym umiej?tno?ciom specjalistw niemal ka?dy projekt jest mo?liwy do wykonania. Pomaga w tym...

Dalej...

toczenie na automatach tokarskich

18-Apr-2013
toczenie na automatach tokarskich

Obrbka metali (m.in. stal, stal nierdzewn?, mosi?dz, aluminium, br?z) to g?wna o? dzia?alno?ci firmy Widpol, ktra ju? od kilkunastu lat zajmuje si? kompleksowymi us?ugami wysokiej klasy z zakresu toczenia na tokarkach, frezarkach CNC oraz...

Dalej...

Zak?ad Powro?niczy Czarnieccy

31-Dec-2012
Zak?ad Powro?niczy Czarnieccy

Firma rodzinna z tradycjami, prowadzona z dziada pradziada od ponad 200 lat, po dzie? dzisiejszy. Za?o?ona w 1956 roku przez rodzine Czarnieckich. W obecnej formie funkcjonuje od 2006 roku.

Zajmujemy si? prdukcj? wszelkiego rodzaju...

Dalej...

Obrbka skrawaniem metali - toczenie i frezowanie - "Frez-Pol"

30-Sep-2012
Obrbka skrawaniem metali - toczenie i frezowanie -

Zajmujemy si? obrbk? mechaniczn? metali r?nymi metodami takimi jak frezowanie, wiercenie, toczenie, szlifowanie, polerowanie, ci?cie, spawanie, nitowanie czy formy wtryskowe. Wykonujemy rwnie? specjalne zamwienia jak cz??ci do r?nego rodzaju...

Dalej...

Strony: 1 2 3 [Nastepny >]