Produkcja, sprzeda? tworzyw sztucznych

Sep 9, 2013 ID:41094
http://dulawa.eu

Zak?ad Przetwrstwa Tworzyw Sztucznych Zofia Du?awa to rodzinna firma dzia?aj?ca na polskim rynku od trzydziestu lat. Na pocz?tku swej dzia?alno?ci firma trudni?a si? produkcj? wyrobw dedykowanych dla rolnictwa oraz budownictwa, a od 1989 roku produktw dla przemys?u po?arniczego. Jednym z istotnych przymiotw firmy jest stawianie na sta?y rozwj, w zwi?zku z tym w chwili obecnej produkujemy te? cz??ci do elektronarz?dzi i do urz?dze? mikroprocesorowych, a dodatkowo inne wyroby, takie jak stopy i nogi sto?w bilardowych, nasadki na profile k?towe, prostok?tne, okr?g?e, plomby tworzywowe, ?apki p?ywackie. Razem z poszerzeniem asortymentu pojawi?a si? te? potrzeba zbudowania nowej siedziby (w 2001 roku) i nowej hali magazynowej (w 2006 roku). W chwili obecnej zajmujemy si? modernizacj? naszego parku maszynowego. Zapraszamy na nasz? stron? internetow?.

www   home page   more   adres www
Srednia z ocen: 0.00, Liczba oddanych gosw: 0
 

Kategorie

Inne wpisy w: Produkcja Przemys?


Sterylizatory uv

Zasada dzia?ania sterylizatorw UV. Urz?dzenia wykorzystuj? promieniowanie UV o d?ugo?ci fali 254 nm, ktre uszkadza DNA ,co jest ?mierciono?ne dla mikroorganizmw. Zastosowanie jednej d?ugo?ci fali chroni bia?ka przed rozk?adem. Zastosowanie:... Dalej...

 
cmds- maszyny komputerowe

Dla osb, ktre prowadza aktywno?? krawieck?, dla tych, jacy w zaciszu domowym dokonuj? przerbek krawieckich oraz dla tych, ktrzy dla osobistej przyjemno?ci lubi? sp?dza? czas przy machinie do szycia, dla tych wszystkich firma Centrum maszyn do... Dalej...

 
Portal informacyjny nie tylko dla naukowcw

Wymiana do?wiadcze?, wsplne rozwi?zywanie problemw, mo?liwo?? ?atwego nawi?zania kontaktu z osobami z ca?ej Polski, szybkie wyszukiwanie ofert badawczych, aparatury badawczej, przemys?owej, r?nego rodzaju us?ug, informacje o konferencjach,... Dalej...

 
Artyku?y metalowe | Amate

Firma Amate to znane przedsi?biorstwo handlowe. Od d?ugiego czasu zajmuje si? handlem hurtowym oraz handlem detalicznym artyku?ami wykonanymi z metalu. Wyroby proponowane przez firm? Amate cechuj? si? doskona?? jako?ci? i solidno?ci?, poniewa?... Dalej...

 
Etykiety i rolki kasowe

Strona firmy produkuj?cej etykiety, rolki kasowe i ta?my do metkownic. Na stronie znajduje si? opis firmy. Ponadto przedstawione s? zasady post?powania firmy wobec klientw a tak?e technologie stosowane przy produkcji. Na jednej z podstron serwisu... Dalej...