Infolinie do towarzystw

Feb 28, 2012 ID:32583
http://infolinie.org.pl/

Nie wiesz jak skontaktowa? si? z ubezpieczycielem? Mia?e? szkod? i nie wiesz jak j? zg?osi?? Na naszej stronie znajdziesz numery telefonów do wszystkich towarzystw ubezpieczeniowych. Znajdziesz najwa?niejsze numery telefonów, pod którymi dowiesz si? wszystkiego o ubezpieczycielu, stawkach za polis? oraz zg?osisz szkod?.
Ponadto masz dost?p do komentarzy zostawianych przez klientów poszczególnych firm, czytaj?c które, mo?esz przekona? si? jaki poziom obs?ugi klienta dane towarzystwo ubezpiecze? zachowuje.
Na jednym serwisie znajdziesz infolinie do Proamy, PZU, Compensy, Allianz, MTU, Warty, Hestii oraz HDI, skontaktujesz si? z ubezpieczycielem, zapoznasz si? z opiniami na jego temat i przekonasz si? jak w rankingu wypada dana infolinia.

infolinia   telefony   infolinie towarzystw   infolinie ubezpieczycieli   towarzystwo   ubezpieczyciel
Srednia z ocen: 4.00, Liczba oddanych głosów: 4
 

Kategorie

Inne wpisy w: Biznes Ekonomia > Ubezpieczenia


OC ubezpieczenie

Je?li chc? Pa?stwo dowiedzie? si? co? o ubezpieczeniach OC to warto zajrze? na stron? OCubezpieczenie.pl. Tu wyja?niamy czym jest odpowiedzialno?? cywilna i przybli?amy poszczególne typy ubezpiecze?: OC komunikacyjne, OC zawodowe, OC dzia?alno?ci... Dalej...

 
?wiadczenie za ?mier? w firmie Kompensja

Dobrze wiemy, ?e niew?a?ciwie zbudowana nawierzchnia drogi mo?e kosztowa? kogo? zdrowie i ?ycie. Kiedy ?ona traci m??a, a dzieci ojca, to jest to strata, której nie za si? w ?aden sposób zrekompensowa?, ale je?li dochodzi o tego brak... Dalej...

 
Hdi.waw.pl

Sto?eczne przedsi?biorstwo HDI Ubezpieczenia proponuje kontrahentom pomoc w aspekcie ubezpiecze? HDI. Oferowane przez nas ?wiadczenia cechuje du?y profesjonalizm, który zwi?zany jest z d?ugoletnim sta?em w bran?y oraz ?wietnymi kwalifikacjami.... Dalej...

 
Ubezpieczenie OC

Je?li do tej pory nie wiesz, jak kupi? w sieci ubezpieczenie OC, zapoznaj si? z prost? instrukcj?, która krok po kroku wska?e Tobie dalsz? drog? dzia?ania. Za pomoc? funkcjonalnej witryny b?dziesz móg? wybra? najlepsz? ofert? wybranego... Dalej...

 
Oblicz sk?adk? OC

Nowy serwis, udost?pniaj?cy wielce przydatny kalkulator sk?adek OC. Dzi?ki niemu u?ytkownik b?dzie w stanie samodzielnie obliczy? cen? swojej polisy OC i AC i ju? w kilka minut znajdzie najlepsz? cenowo ofert?.

Witryna udost?pnia... Dalej...