Wpisy z Tagiem [ odszkodowanie ]

Odszkodowania za b??dy medyczne - Prawa Pacjenta

22-May-2017
Odszkodowania za b??dy medyczne - Prawa Pacjenta

B??d porodowy to co?, co Ci si? przydarzy?o? Zapraszamy do zapoznania si? z nasz? ofert? na stronie internetowej PRAWAPACJENTA . Wsp?pracujemy z kancelari? BFP i mec. Jolant? Budzowsk?. Mo?na si? z nami skontaktowa? telefonicznie : +48 730 770...

Dalej...

szkodyrzeczowe.pl

15-May-2017
szkodyrzeczowe.pl

Pomagamy w pozyskiwaniu odszkodowa? w przypadku powstania szkd rzeczowych r?nego rodzaju, tak?e podczas wyst?pienia utraty warto?ci handlowej pojazdu. Zwr? si? do nas, by uzyska? pe?n? kwot? odszkodowania z OC sprawcy. Jeste?my przekonani, ?e...

Dalej...

?mier? bliskiej osoby - odszkodowanie

16-Mar-2017
?mier? bliskiej osoby - odszkodowanie

?mier? bliskiej osoby zawsze jest bardzo trudnym wydarzeniem, jednak w czasie wypadkw, nag?e odej?cie jest czym? absolutnie najbardziej bolesnym. Niestety ubezpieczenia nie zawsze wspieraj? takie rodziny, ktre dozna?y straty. Z tego te? powodu...

Dalej...

odzyskamyodszkodowanie.pl

21-Feb-2017
odzyskamyodszkodowanie.pl

Bra?e? udzia? w kolizji drogowej? Z pewno?ci? otrzyma?e? zani?one odszkodowanie! Zg?o? si? do firmy Odzyskamyodszkodowanie i przeka? nam swoj? dokumentacj? (zajmujemy si? sprawami nawet sprzed 3 lat), a my przedstawimy ci atrakcyjn? ofert?...

Dalej...

Kancelarie odszkodowawcze w Polsce

30-Nov-2016
Kancelarie odszkodowawcze w Polsce

Sprawy o odszkodowania za szkody wynikaj?ce z b??dw lub wypadkw zajmuj? obecnie powa?ne miejsce w polskiej gospodarce i sferze prawnej. Przedstawiamy katalog posiadaj?cy niemal tysi?c firm prawniczych ktre odzyskuj? odszkodowania. Kancelarie...

Dalej...

odszkodowanie.info.pl

10-Nov-2016
odszkodowanie.info.pl

Nowoczesna kancelaria prawna z przyjemno?ci? prezentuje Pa?stwu swoje us?ugi. Jeste?my zgranym i do?wiadczonym zespo?em. Nie boimy si? nowych wyzwa? i ch?tnie podnosimy sobie poprzeczk?. Je?eli interesuj? Pa?stwa odszkodowania w Rzeszowie, to...

Dalej...

Solace.pl

31-May-2016
Solace.pl

Jeste?my firm?, ktra od d?ugiego czasu zajmuje si? robieniem zada? zwi?zanych z odszkodowaniami. W naszej ekipie szeregach pracuje do?wiadczone grono prawnikw, ktrzy s? w stanie podo?a? wykonywania nawet bardzo wymagaj?cych zlece?. Poza szerok?...

Dalej...

Avatar-sa.pl

07-Jun-2015
Avatar-sa.pl

Firma Avatar specjalizuje si? w uzyskiwaniu roszcze? odszkodowawczych dla ludzi, ktrzy ponie?li szkod? w zdarzeniach drogowych albo innych zdarzeniach. Do ka?dego tematu podchodzimy indywidualnie. Bardzo staramy si?, aby uzyska? jak najwy?sze...

Dalej...

Dobry wybr

27-Aug-2012
Dobry wybr

Kancelaria Odszkodowawcza Meditor - odszkodowanie powypadkowe. Profesjonalne dochodzenie odszkodowa? od firm ubezpieczeniowych oraz innych podmiotw. Jasne zasady wsp?pracy i uzyskanie maksymalnie du?ego odszkodowania. Profesjonalna pomoc prawna...

Dalej...

Wypadek przy pracy w Anglii

22-Mar-2012
Wypadek przy pracy w Anglii

Strona prezentuj?ca dzia?alno?? firmy Quick Claim Ltd. w zakresie dochodzenia odszkodowa? z tytu?u wypadku w pracy w Anglii. Serwis zawiera szczeg?owe informacje dotycz?ce warunkw, ktre nale?y spe?nia? aby mc ubiega? si? o odszkodowanie za...

Dalej...

Strony: 1 2 3 4 [Nastepny >]