Wpisy z Tagiem [ odszkodowania komunikacyjne ]

Crashplus

22-Nov-2015
Crashplus

Crash Plus to firma, ktra powsta? z my?l? o osobach, ktrych spotka?a nieprzyjemna sytuacja czyli wypadek drogowy. Dok?adnie przedstawiaj?c firma zajmuje si? odzyskiwaniem pieni?dzy z ubezpieczania OC.
Dzia?amy na obszarze ca?ego kraju,...

Dalej...

Kancelaria Lexito

07-Dec-2013
Kancelaria Lexito

Nale??ca do grupy kapita?owej Omni Finances LTD kancelaria Lexito zajmuje si? odzyskiwaniem odszkodowa? powypadkowych. Klienci, ktrzy zwracaj? si? o pomoc do tej firmy, mog? mie? praktycznie stuprocentow? gwarancj? wygranej sprawy - kancelaria...

Dalej...

Odszkodowania w Lublinie

02-Apr-2013
Odszkodowania w Lublinie

W przypadku wypadkw komunikacyjnych poszkodowanym przys?uguje roszczenie o odszkodowanie z OC sprawcy. Roszczenie o odszkodowanie za wypadek kierowane jest zazwyczaj bezpo?rednio przeciwko towarzystwu ubezpieczeniowemu. Z praktyki wynika, i?...

Dalej...

GRECUS CENTRUM ODSZKODOWA? odszkodowania energetyczne

18-Dec-2012
GRECUS CENTRUM ODSZKODOWA? odszkodowania energetyczne

Dochodzenie odszkodowa? przenigdy nie musi by? d?ugim i powik?anym procesem, je?li powierzymy to profesjonalistom, posiadaj?cym niezb?dn? wiedz? i do?wiadczenie. Firma Grecus zajmuje si? dzia?aniami na rzecz poszkodowanych w rozmaitego typu...

Dalej...

Odszkodowania powypadkowe

10-Apr-2011
Odszkodowania powypadkowe

Jeste?my godnym zaufania i rzetelnym partnerem na rynku us?ug prawnych. Klienci ceni? nas za niezw?oczne i profesjonalne realizacje ich zamierze? oraz za zaanga?owanie i odpowiedzialno??. Zapewniamy profesjonaln? obs?ug? prawn? na wysokim poziomie...

Dalej...

Lexago Wroc?aw - dochodzenie i odzyskiwanie odszkodowa?

09-Aug-2010
Lexago Wroc?aw - dochodzenie i odzyskiwanie odszkodowa?

Lexago z Wroc?awia - to dochodzenie zado??uczynie? w rozleg?ym obszarze dla naszych kontrahentw. Ka?dy casus to pewno?? sumiennego i wyczerpuj?cego przedstawienia aktualnej sytuacji prawnej sprawy. Przyj?wszy spraw? do prowadzenia, przedstawiamy...

Dalej...

Biuro Dochodzenia Odszkodowa?

25-Feb-2010
Biuro Dochodzenia Odszkodowa?

Jeste?my biurem dochodzenia roszcze? powypadkowych. Zajmujemy si? dochodzeniem najwy?szych roszcze? ubezpieczeniowych, odszkodowa? powypadkowych z OC sprawcy wypadku, rent i zado??uczynienia. Odzyskamy dla Ciebie: zado??uczynienie za doznan?...

Dalej...