Kancelaria Adwokacka Adwokat Patryk Wróbel

Jun 15, 2021 ID:55100
http://kancelariawrobel.pl/

Biura Kancelarii Adwokackiej Patryk Wróbel zlokalizowane s? w kilku miejscach - we Wroc?awiu, Kaliszu, Ostrzeszowie, K?pnie i Sycowie. Instytucja ju? od wielu lat wspó?pracuje zarówno z klientami indywidualnymi, jak i tymi biznesowymi. Swoj? pomoc prawn? oferuje klientom w wielu sprawach - m.in. z zakresu odszkodowa?, wspólnot mieszkaniowych, spraw rodzinnych oraz wypadków drogowych. Sprawd? ofert? ju? dzi? i umów si? na wizyt?!

ancelaria   adwokaci   rozwody   alimenty
Srednia z ocen: 0.00, Liczba oddanych głosów: 0
 

Kategorie

Inne wpisy w: Biznes Ekonomia > Doradztwo personalne


Blog finansowy - finansemobilne.pl

Oko?o 2 miliony rodaków na codzie? korzysta z aplikacji bankowych oraz finansowych na swoich telefonach! Je?eli jeszcze nie jeste? w tym gronie które z dnia na dzie? si? zwi?ksza to zapraszamy do odwiedzenia naszego bloga o finansach gdzie... Dalej...

 
licytacje komornicze

Licytacje komornicze

Oferujemy kompleksow? pomoc przy kupnie nieruchomo?ci: mieszkania, domu, dzia?ki z licytacji komorniczej, od momentu zakupu do zas?dzenia w?asno?ci. Oferujemy pe?ny zakres us?ug prawnych przy odzyskiwaniu... Dalej...

 
?lub i wesele Pozna? Konsultant ?lubny Leszno

Je?eli chcesz zorganizowa? ?lub albo wesele a Twoim miastem jest Pozna? to mam firm?, która specjalizuje si? w organizacji wesel. Daje wiele rado?ci m?odej parze, kiedy w ich imieniu przygotowuje ceremoni? za?lubin. Ten jedyny i... Dalej...

 
Doradztwo Zawodowe Instytut Monitorowania Talentów "GARUDA"

Doradztwo zawodowe Pozna? dla m?odzie?y i doros?ych, badanie talentów w biznesie, warsztaty talentów, testy badaj?ce predyspozycje zawodowe, kompetencje i talenty. Hanna D?uga, tel. 691 362 559
Zapraszamy m?odzie? szkoln? na organizowane... Dalej...

 
Obs?uga kadrowo-p?acowa

?wiadczymy pe?ny zakres obs?ugi z uwzgl?dnieniem ka?dej formy prawnej zatrudnienia, dostosowany do indywidualnych potrzeb i ?ycze? Klienta. Do naszych g?ównych profili dzia?alno?ci zaliczamy: Administracja kadr i p?ac, Egzekucja administracyjna i... Dalej...