Wpisy z Tagiem [ ubezpieczenia ]

Ubezpieczenia Lubliniec

05-Sep-2013
Ubezpieczenia Lubliniec

Ubezpieczenia grupowe dla firm w rejonie Lubli?ca i okolic. Ochrona zarwno dla Twoich pracownikw jak i mienia Twojej firmy. Zapewniamy tak?e kompleksow? obs?ug? z zakresu ubezpiecze? maj?tkowych, zdrowotnych i komunikacyjnych. Obs?ugujemy...

Dalej...

M. Ho?ownia-Nowik - agent

31-Aug-2013
M. Ho?ownia-Nowik - agent

Firma Aviva w osobie specjalisty Miros?awy Ho?ownia- Nowik zapewnia pomoc oraz doradztwo w osobom fizycznym, rolnikom, a dodatkowo ma?ym i ?rednim przedsi?biorcom. Dzia?a ju? od blisko 20 lat w bran?y ubezpieczeniowej i finansowej. Zapewnia...

Dalej...

BANK SP?DZIELCZY bank sp?dzielczy

26-Aug-2013
BANK SP?DZIELCZY bank sp?dzielczy

Nasz Bank Sp?dzielczy w Szczytnie powsta? ponad 100 lat temu i dzi?ki do?wiadczeniu jeste?my w stanie zaproponowa? wysoki poziom us?ug. Specjalizujemy si? w finansowaniu rolnictwa, lecz wspieramy tak?e lokalnych przedsi?biorcw, instytucje oraz...

Dalej...

HORYZONT - inwestycje

13-Aug-2013
HORYZONT - inwestycje

Firma Horyzont z Bia?ej Podlaskiej zapewnia pomoc oraz doradztwo w osobom fizycznym, rolnikom, a tak?e ma?ym i ?rednim przedsi?biorcom. Dzia?a ju? od blisko 20 lat w bran?y ubezpieczeniowej i finansowej. Gwarantuje indywidualne podej?cie do ka?dej...

Dalej...

hdi-asekuracja.pl

05-Aug-2013
hdi-asekuracja.pl

Rzetelne, profesjonalne, kompleksowe i korzystne finansowo polisy ubezpieczeniowe oferuje firma HDI Asekuracja. Mamy ponad 100 - letnie do?wiadczenie na rynkach ?wiatowych, a w Polsce obecni jeste?my ju? od ponad 10 lat. Ubezpieczenia proponujemy...

Dalej...

Specjalistka.net

12-Jul-2013
Specjalistka.net

Poszukiwanie warto?ciowych informacji na temat ubezpieczenia samochodu mo?e przyprawi? o bl g?owy. Nic w tym dziwnego, skoro w przypadku ubezpieczenia komunikacyjnego tracimy tylko ci??ko zarobione pieni?dze. Wybr w?a?ciwego OC, pami?tanie o...

Dalej...

Stow. Ksi?gowych - certyfikacja zawodu

23-May-2013
Stow. Ksi?gowych - certyfikacja zawodu

Przedstawiamy Pa?stwu propozycj? przygotowan? przez Stowarzyszenie Ksi?gowych w Polsce Oddzia? Okr?gowy w Bydgoszczy. Nasza dzia?alno?? skupia si? przede wszystkim na szkoleniach wszystkich osb zawodowo zwi?zanych z ksi?gowo?ci? i rachunkowo?ci?....

Dalej...

Aviva ubezpieczenia Mr?gowo

12-Apr-2013
Aviva ubezpieczenia Mr?gowo

Doradztwo z zakresu ubezpiecze? i inwestycji na najwy?szym poziomie.
Ubezpieczenia na ?ycie i zdrowotne
Ubezpieczenia mieszka? i domw
Ubezpieczenia pracownicze i grupowe
Emerytury i inwestycje
Zapraszam do...

Dalej...

Twoje Centrum Ubezpiecze? ?aneta Konieczny - Ubezpieczenia Pszczyna

25-Mar-2013
Twoje Centrum Ubezpiecze? ?aneta Konieczny - Ubezpieczenia Pszczyna

Zapraszamy do skorzystania z us?ug multiagencji Twoje Centrum Ubezpiecze? ?aneta Konieczny.

Zapewniamy wysok? jako?? ?wiadczonych us?ug, fachowe doradztwo oraz korzystne ceny.

Oferujemy:
- ubezpieczenia...

Dalej...

DORADZTWO UBEZPIECZENIOWE agent ubezpieczeniowy

05-Mar-2013
DORADZTWO UBEZPIECZENIOWE agent ubezpieczeniowy

Ubezpieczenia towarzystwa ubezpieczeniowego TUiR ALLIANZ Polska S.A. oraz TU ALLIANZ ?ycie Polska S.A – oferuje Doradztwo ubezpieczeniowe Jolanta Muras, Jaros?aw Muras. W zanadrzu maj? blisko 180 produktw, mi?dzy innymi ubezpieczenia...

Dalej...