Wpisy z Tagiem [ ubezpieczenia ]

FABIJA?SKA- agent ubezpieczeniowy

03-Feb-2013
FABIJA?SKA- agent ubezpieczeniowy

O korzy?ciach p?yn?cych z zakupienia polisy ubezpieczeniowej nie trzeba nikogo przekonywa?. To gwarancja, i? gdziekolwiek jeste?my oraz cokolwiek robimy, czuwa nad nami nasz ubezpieczyciel. Zapraszamy do zapoznania si? z ofert? agenta...

Dalej...

Ubezpieczenie na wakacje

27-Jan-2013
Ubezpieczenie na wakacje

Wielu turystw przed wakacjami my?li tylko i wy??cznie o pakowaniu baga?y, przegl?daniu tras wycieczkowych i za?atwianiu wielu spraw zwi?zanych z wyjazdem. W ferworze przygotowa? umyka nam cz?sto jedna wa?na kwestia: ubezpieczenie turystyczne....

Dalej...

Auxilia.pl

27-Jan-2013
Auxilia.pl

AUXILIA to firma zapewniaj?ca fachow? pomoc prawn? osobom poszkodowanym w wypadkach. Firma kieruje si? w swoich dzia?aniach zasadami odpowiedzialno?ci i uczciwo?ci. AUXILIA wygra?a ponad 90% prowadzonych spraw i uzyska?a o 70% wy?sze odszkodowania...

Dalej...

Bezpiecze?stwo na drodze

27-Jan-2013
Bezpiecze?stwo na drodze

Je?li jeste? kierowc?, to wiesz, jak wa?ne jest m?dre zachowanie na drodze - tak, aby nie powodowa? niebezpiecze?stwa w trakcie jazdy. Ale nawet najbardziej do?wiadczonym kierowcom, z wieloletni? rutyn? za k?kiem, mo?e przydarzy? si? chwila...

Dalej...

Ubezpieczenie auta

27-Jan-2013
Ubezpieczenie auta

Mwi si?: m?dry Polak po szkodzie. I ja taki by?em. Par? lat temu mia?em niezbyt przyjemn? przygod? z towarzystwem ubezpieczeniowym. Pomimo i? mia?em autocasco, to jednak po kradzie?y auta, nie otrzyma?em ?adnego odszkodowania. Potem si? okaza?o,...

Dalej...

Ubezpieczenia na stabilnie.pl

27-Jan-2013
Ubezpieczenia na stabilnie.pl

Ubezpieczenia to wa?ny temat. Ubezpieczenie OC jest obowi?zkowe i musi je wykupi? ka?dy kierowca w Polsce. Wyje?d?asz na wakacje? Mieszkasz w bloku? Lekkomy?lno?ci? jest brak ubezpieczenia mieszkania - zalanie domu przed s?siadw, w?amanie - warto...

Dalej...

Tanie ubezpieczenie auta

18-Jan-2013
Tanie ubezpieczenie auta

Wszystkich kierowcw, ktrzy szukaj? sposobw by zasili? portfel oszcz?dno?ciami, zapraszam na blog policztaniej.pl.

Jak sama nazwa wskazuje, na blogu ubezpieczeniowym opisuje w jaki sposb oszcz?dzi? na...

Dalej...

CENTRUM HIPOTECZNE STANKIEWICZ kredyty

18-Jan-2013
CENTRUM HIPOTECZNE STANKIEWICZ kredyty

Centrum hipoteczne Stankiewicz to przedsi?biorstwo us?ugowe z g?wn? siedzib? w Lesznie i pozosta?ymi w ?miglu, we Wschowie i Poznaniu, szczyc?ce si? jedenastoletnim do?wiadczeniem w zakresie doradztwa kredytowego dla firm i klienta...

Dalej...

Ubezpieczenia maj?tkowe

18-Jan-2013
Ubezpieczenia maj?tkowe

Katarzyna Widawiec, agent PZU w ?odzi z wieloletnim do?wiadczeniem, zaprasza na swojego nowego bloga.
Tak, prosz? Pa?stwa. O ubezpieczeniach faktycznie mo?na pisa? ciekawie, co mnie, mam przynajmniej tak? nadziej?, uda?o si? to zrobi?. Z...

Dalej...

Odpowiedzialno?? cywilna

15-Jan-2013
Odpowiedzialno?? cywilna

Wszyscy kierowcy w Polsce musz? zawrze? ubezpieczenie OC. Niestety wci?? niezwykle ma?o o nich wiedz?. Dlatego te? grupa do?wiadczonych agentw ubezpieczeniowych postanowi?a stworzy? serwis, w ca?o?ci dedykowany ubezpieczeniom OC...

Dalej...