Wpisy z Tagiem [ kancelaria notarialna ]

Notariusz Ewa Knuplerz

18-Feb-2015
Notariusz Ewa Knuplerz

Zlokalizowana w stolicy Ma?opolski Kancelaria notarialna Ewy Knuplerz proponuje wszelkiego rodzaju czynno?ci notarialne. Mamy wieloletni sta? pracy oraz ogromny zakres wiedzy, ktry gwarantuje w?a?ciwe wykonanie ka?dej czynno?ci prawnej....

Dalej...

Notariusz Radomsko

16-Aug-2014
Notariusz Radomsko

Strona kancelarii notarialnej w Radomsku nale??cej do notariusza Konrada Skury. Notariusz sporz?dza akty notarialne (sprzeda?e, darowizny, zniesienia wsp?w?asno?ci, dzia?y spadku), akty po?wiadczenia dziedziczenia, po?wiadcza kserokopie...

Dalej...

ADAM GRZYBCZYK KATARZYNA JONDERKO S. P. kancelaria notarialna rybnik

21-Jan-2014
ADAM GRZYBCZYK KATARZYNA JONDERKO S. P. kancelaria notarialna rybnik

Szukasz notariusza w Rybniku? Przedstawiamy Kancelari? Notarialn? Adam Grzybczyk, Katarzyna Jonderko - notariusze Sp?ka Partnerska. Przy realizowaniu czynno?ci notarialnych notariusz czuwa nad nale?ytym zabezpieczeniem praw i s?usznych interesw...

Dalej...

Bru?dziak Maja Notariusz w Warszawie

08-Oct-2013
Bru?dziak Maja Notariusz w Warszawie

Kancelaria Notarialna Mai Bru?dziak po?o?ona jest w centrum Warszawy w ?rdmie?ciu. Notariusz zajmuje si? sporz?dzaniem aktw notarialnych, szczeglnie s? to umowy w zakresie dziedziczenia, sprzeda?y, darowizny oraz zamiany tycz?ce si? lokali oraz...

Dalej...

SIERADZ-PODSIAD?Y M. op?aty notarialne

08-Oct-2013
SIERADZ-PODSIAD?Y M. op?aty notarialne

Kancelaria Notarialna Magdaleny Sieradz-Podsiad?y zosta?a otwarta w Grodzisku Mazowieckim oraz przyjmuje interesantw od poniedzia?ku do pi?tku. W zakresie dokonywanych czynno?ci mie?ci si? przygotowywanie umw dotycz?cych sprzeda?y, zamiany oraz...

Dalej...

ANNA SMAL-RAJCA kancelaria notarialna

08-Oct-2013
ANNA SMAL-RAJCA kancelaria notarialna

Kancelaria Notarialna Anny Smal-Rajcy, ktra zlokalizowana jest Nowym S?czu, wykonuje pe?en zakres czynno?ci notarialnych. Naturalnie, tworzone s? tu r?ne typy aktw notarialnych, takie jak umowy sprzeda?y, zamiany i darowizny nieruchomo?ci albo...

Dalej...

EWA OPARA kancelaria

23-Sep-2013
EWA OPARA kancelaria

Kancelaria Ewy Opary rozpocz??a swoj? dzia?alno?? w 1996 roku. W Bydgoszczy znajduje si? jej obecna siedziba. Notariusze zatrudnieni w Kancelarii sporz?dzaj? rozmaite akty notarialne, po?wiadczaj? autentyczno?? odpisw albo wszelkich kopii...

Dalej...

Notariusz-wajda.pl - Notariusz Krakw

09-Sep-2013
Notariusz-wajda.pl - Notariusz Krakw

Korzystaj?c z us?ug naszej kancelarii, korzystacie Pa?stwo z profesjonalnych us?ug notarialnych. W naszej kadrze pracuj? jedynie do?wiadczeni prawnicy, ktrzy od wielu lat wykonuj? swj zawd. Na rynku dzia?amy od 1997 roku ?wiadcz?c us?ugi...

Dalej...

NOTARIUSZ LUBLIN Jacek Rz?czy?ski

05-Aug-2013
NOTARIUSZ LUBLIN Jacek Rz?czy?ski

Lubelskie biuro notarialne not. Jacka Rz?czy?skiego i not. Piotra Banderskiego zapocz?tkowa?o swoje formalne dzia?anie 1 lutego 2007 roku. Dzia?anie sp?ki poprzedza okres pracy indywidualnej kancelarii not. Jacka Rz?czy?skiego, w ktrej drugi z...

Dalej...

Notariusz Jelenia Gra

07-Jun-2013
Notariusz Jelenia Gra

Notariusze Jelenia Gra Piotr i Edyta Malinowscy spisuj? protoko?y (np. z zebra? wsplnot mieszkaniowych), sporz?dzaj? protesty weksli i czekw, przyjmuj? do depozytu pieni?dze, dokumenty, papiery warto?ciowe i dane na informatycznym no?niku...

Dalej...