Notariusz Ewa Knuplerz

Feb 18, 2015 ID:46730
http://www.knuplerz.pl

Zlokalizowana w stolicy Ma?opolski Kancelaria notarialna Ewy Knuplerz proponuje wszelkiego rodzaju czynno?ci notarialne. Mamy wieloletni sta? pracy oraz ogromny zakres wiedzy, ktry gwarantuje w?a?ciwe wykonanie ka?dej czynno?ci prawnej. Kooperujemy z prawnikami, ktrzy pomagaj? kontrahentom w trudniejszych zagadnieniach. Obs?ugujemy klientw z Krakowa oraz s?siednich miejscowo?ci. Zatrudniamy wykwalifikowanych radcw, ktrzy gwarantuj? pomoc klientom na najwy?szym poziomie. Dopasowujemy terminy wizyt klientw do zg?oszonych potrzeb.

Ewa Knuplerz   Kancelaria Notarialna   notariusze   Notariusz
Srednia z ocen: 0.00, Liczba oddanych gosw: 0
 

Kategorie

Inne wpisy w: Prawo Spo?ecze?stwo > Notariusz


Notariusz M.Wypart Legnica

Kancelaria Notarialna znajduje si? w centrum Legnicy ulicy Biskupiej 1, na II pi?trze budynku. Jest on po?o?ony na rogu ulic Naj?wi?tszej Marii Panny i Biskupiej oraz s?siaduje od strony wej?cia z Ko?cio?em Ewangelickim Marii Panny, natomiast ze... Dalej...

 
KANCELARIA NOTARIALNA W BIELSKU-BIA?EJ MGR MICHA? WJTOWICZ NOTARIUSZ notariusze bielsko

Kancelaria Notarialna Micha? Wjtowicz funkcjonuje od 2005 roku i prowadzi czynno?ci notarialne zgodnie z prawem. Kancelaria zajmuje si? sporz?dzeniem r?nego typu umw oraz dokumentw wymagaj?cych formy aktu notarialnego b?d? za?wiadczenia... Dalej...

 
Notariusz Wroc?aw - kancelaria notarialna Ma?gorzata Szyszko we Wroc?awiu

Kancelaria Notarialna Ma?gorzata Szyszko we Wroc?awiu ?wiadczy nast?puj?ce us?ugi wchodz?ce w zakres czynno?ci notarialnych:
- sporz?dza akty notarialne,
- sporz?dza po?wiadczenia,
- dor?cza o?wiadczenia,
-... Dalej...

 
Kancelaria Notarialna Joanna Gregu?a, Tomasz Kot i Joanna G?ga?a-Zaj?c

Joanna Gregu?a jest notariuszem od 1982 roku. Pocz?tkowo pracowa?a jako notariusz w Pa?stwowym Biurze Notarialnym w Krakowie. Od 1 lutego 1992 roku prowadzi?a Kancelari? Notarialn? w Krakowie przy ulicy Aria?skiej nr 5.
Od maja 1997 roku... Dalej...

 
Notariusz Katowice

Kancelaria Notarialna zosta?a za?o?ona w 2000 roku jednoosobowo przez notariusza Ann? S?upi?sk?-Mitas.
Od lutego 2012 roku kancelaria funkcjonuje jako "Kancelaria Notarialna Anna S?upi?ska-Mitas, Weronika Urgacz - Notariusze S.C.".
... Dalej...