Wpisy z Tagiem [ biznes ]

Clue PR - public relations marketing

10-Jul-2017
Clue PR - public relations marketing

Wysoka jako?? kreowania wizerunku przes?dza o biznesowym sukcesie. Dzi? bez strategii PR, ktra b?dzie skuteczna i solidnie opracowana, ci??ko jest przetrwa? na tle silnej konkurencji bran?owej, dlatego te? bardzo dobrym wariantem okazuje si?...

Dalej...

Portal dla ludzi z pasj?

30-Mar-2017
Portal dla ludzi z pasj?

Uroda, moda, sport, turystyka, kuchnia, samochody, rozrywka... i wiele, wiele innych tematw poruszamy na naszej stronie PotegaPasji.pl. Zapraszamy Was do lektury na bie??co naszej strony, ktra tworzona jest przez prawdziwych ludzi z pasj?. Nasz...

Dalej...

Portal Twoje-Zdanie.pl

16-Mar-2017
Portal Twoje-Zdanie.pl

Informacja to podstawa ka?dej dzia?alno?ci, a najlepiej je?li wszystko czego potrzebujemy mo?na znale?? w jednym miejscu. Takim z pewno?ci? jest tworzony przez naszych specjalistw portal internetowy, prawdziwa pere?ka w?rd wielu innych stron....

Dalej...

Agencja filmowa i fotograficzna

31-May-2016
Agencja filmowa i fotograficzna

Motion Studio to agencja filmowa i fotograficzna, ktra posiada ogromne do?wiadczenie w tworzeniu materia?w reklamowych. Oprcz tworzenia produkcji filmowej zajmujemy si? tak?e fotografi? eventow?,biznesow?, produktow?, ktre jest niezwykle...

Dalej...

Ma?y biznes BLOG

22-Apr-2016
Ma?y biznes BLOG

Je?eli pracujesz na etacie, ale ma? dosy? ci?g?ych obserwacji i kontroli szefa, to nadszed? chyba najwy?szy moment na za?o?enie w?asnej firmy. Pozwoli Ci to na zapanowanie nad swoim ?yciem oraz na niezale?no?? finansow?. To ile wypracujesz, zale?y...

Dalej...

Szkolenie - zarz?dzanie stresem - Intra-BIZNES

22-Oct-2015
Szkolenie - zarz?dzanie stresem - Intra-BIZNES

Kadra kierownicza wielu firm jest nieodpowiednio wyszkolona. Wielu pracodawcw jest zdania, ?e szkolenia s? konieczne jedynie do rozpocz?cia pracy na nowym stanowisku. Warto jednak pami?ta?, ?e np. szkolenie menad?erskie pozwala zdoby? wiele...

Dalej...

Xevin Investments

13-Aug-2015
Xevin Investments

Fundusz venture capital Xevin jest przedsi?biorstwem zajmuj?cym si? szeroko poj?t? bran?? finansow?. Zajmuje si? on przede wszystkim inwestowaniem w sp?ki, wsparciem finansowym dla przedsi?biorstw, a tak?e doradztwem w tych kwestiach. Mo?na zatem...

Dalej...

www.BiznesGazeta.pl - biznes portal

22-Dec-2014
www.BiznesGazeta.pl - biznes portal

Serwis biznesowy BiznesGazeta.pl jest genialnym ?rd?em wiedzy zwi?zanej wraz z szerok? stref? prowadzenia dzia?alno?ci.
Opracowywane informacje prasowe za po?rednictwem strony posiadaj? wysok? jako?? merytoryczn?, dlatego na pewno spotka...

Dalej...

Eurocert

09-Aug-2014
Eurocert

G?wnym trzonem dzia?alno?ci firmy jest dzia?alno?? zwi?zana z oprogramowaniem w zakresie bezpiecze?stwa cyfrowego. Firma dzia?a w zakresie spraw technicznych zwi?zanych z serwerowni? i przechowywaniem danych. Posiadamy du?? wiedz? w zakresie...

Dalej...

Systemy ERP

06-Jul-2014
Systemy ERP

Cloud-computing wprowadza nowe rozwi?zania w zarz?dzaniu firm?. Dzi?ki systemyerp.com przekonasz si? w jaki sposb oprogramowanie erp zmienia zarz?dzanie przedsi?biorstwem, i jakie systemy s? na rynku najbardziej odpowiednie dla Twoich potrzeb. Na...

Dalej...