Pinczery miniaturowe,Hodowla ze Wzgórza Miasteczka

Feb 6, 2008 ID:4762
http://pinczery.ovh.org

Pinczery miniaturowe,Hodowla ze Wzgórza Miasteczka.
Hodowla jest jedna z najstarszych i najbardziej utytu?owanych hodowli pinczerów miniaturowych w Polsce. W swoim dorobku posiada wiele sukcesów na arenie krajowej oraz zagranicznej. Powstanie hodowli datuje si? na 1968 rok!

pinczery miniaturowe   pinczer miniaturowy
Srednia z ocen: 2.80, Liczba oddanych głosów: 5
 

Kategorie

Inne wpisy tego użytkownika


Pinczery miniaturowe,Hodowla ze Wzgórza Miasteczka

Pinczery miniaturowe,Hodowla ze Wzgórza Miasteczka.
Hodowla jest jedna z najstarszych i najbardziej utytu?owanych hodowli pinczerów miniaturowych w Polsce. W swoim dorobku posiada wiele sukcesów na arenie krajowej oraz zagranicznej.... Dalej...

 

Inne wpisy w: Ro?liny Zwierz?ta > Hodowle psów


Hodowla owczarków niemieckich

D?ugow?ose owczarki Niemieckie maj? od najm?odszych lat najlepsze warunki do ?ycia zapewnione w naszej hodowli Odwa?ny Owczarek. Je?li chcia?by? sta? si? panem dla jednego z nich to skontaktuj si? z nami. Mo?emy zagwarantowa?, ?e psiaki s?... Dalej...

 
Hodowla Border Collie

By znale?? czworonoga, który b?dzie nam odpowiada? pod ka?dym wzgl?dem, pierwszym krokiem jest zapoznanie si? z odpowiedni? firm?. Je?li podobaj? nam si? szczeniaki rasy border collie, o niew?tpliwym uroku, powinni?my zwróci? swoj? uwag? w stron?... Dalej...

 
Labrador Retriever. Hodowla z ko?a ?wi?tego Huberta

Hodowla z ko?a ?wi?tego Huberta.. Hodowla psów rasowych. Szczeniaki, zdj?cia, porady i krycie. Jako hodowca starannie dobieram reproduktora dla moich suczek maj?c na uwadze eksterier zdrowia oraz charakter maluchów. Dalej...

 
Flavago - Hodowla sznaucerów

Oferujemy Pa?stwu do adopcji m?ode szczeniaki rasy sznaucer ?redni czarny pochodz?ce z naszej hodowli. Hodowl? zajmujemy si? ju? od wielu lat. Przez te wszystkie lata zdobywali?my cenne do?wiadczenie, które pozwoli?o nam doskonale zrozumie?... Dalej...

 
Fanelus & Ciapunia Na - Domowa hodowla rottweilerów

Strona po?wi?cona hodowli rottweilerów - Fanelus & Ciapunia Na. Psy, suki, m?odzie?, wystawy , na sprzeda?, zdj?cia, wystawy, hodowle, przyjaciele. Dalej...