Biuro rachunkowe Rybnik

Jun 22, 2022 ID:55614
http://cavus.pl

Prowadzimy ksi?gowo?? w Rybniku rwnie? dla fundacji i stowarzysze?. ?wiadcz?c us?ugi ksi?gowe dla NGO zawsze dbamy o to, by wszystko by?o wykonane w ?wietle przepisw prawa. Jako ?e znamy specyfik? dzia?ania organizacji pozarz?dowych, to mo?na nam zaufa?. Zajmujemy si? zarwno obs?ug? ksi?gow?, jak i kadrow?. Wiemy, kiedy zastosowa? poszczeglne przepisy oraz na bie??co sprawdzamy, czy nie wesz?y w ?ycie nowe aktualizacje. Nasi klienci z tej grupy chwal? sobie wsp?prac? z nami, poniewa? dbamy o wysokie standardy.

biuro rachunkowe Rybnik   ksi?gowa Rybnik   ksi?gowo?? Rybnik
Srednia z ocen: 0.00, Liczba oddanych gosw: 0
 

Kategorie

Inne wpisy w: Biznes Ekonomia


Polski, wielkrotny autoresponder. Pername Mail Marketer

Oprogramowanie Pername Mail Marketer to narz?dzie marketingowe, ktre zawiera wszystko to, czego potrzebujesz do czerpania korzy?ci z marketingu internetowego. Mo?na za jego pomoc? m. in. tworzy?, wysy?a? i ?ledzi? kampanie mailowe. Poza tym nasz... Dalej...

 
Narz?dzie do tworzenia dokumentw przetargowych

Czy chcesz sprbowa? przetestowa? nowoczesny program dla zamawiaj?cych? Test b?dzie darmowy i b?dzie on trwa? tyle, ?e b?dzie mo?na przygotowa? pe?ne post?powanie. Zapoznanie si? z t? technologi? b?dzie ?atwe, bo udost?pniamy instrukcj?, video z... Dalej...

 
SPMP - zarz?dzanie projektami, certyfikaty ipma, szkolenia

Stowarzyszenie Project Management Polska jest organizacj? zrzeszaj?ca menad?erw projektw. Dzia?alno?? stowarzyszenia opiera si? g?wnie na edukacji i szkoleniach z zakresu zarz?dzania projektami. SPMP jest g?wn? polsk? instytucj? certyfikacyjn?... Dalej...

 
MEMENTO-U sprzeda? trumien

W ofercie zak?adu pogrzebowego Memento odnajd? Pa?stwo szeroki zakres us?ug. Zajmujemy si? kompleksow? organizacj? pogrzebw i sprzeda?? nagrobkw. Pomagamy za?atwi? formalno?ci w USC i ZUS. Przygotujemy cia?o do pochwku. Mamy du?y wybr trumien... Dalej...

 
Sap sta? i Sap praktyki

Dobre firmy zmuszone s?, by dzia?a? coraz bardziej efektywnie. Z pomoc? przychodz? nam z ca?? pewno?ci? nowoczesne rozwi?zania, ktre najlepiej stosowa? w swoim przedsi?biorstwie. Systemy ERP i Business Intelligence to narz?dzie, ktre... Dalej...