zespó? na wesele

Nov 7, 2016 ID:49894
http://kasada.pl/

Je?li niezb?dny jest Ci zespó? na wesele to bardzo dobrze trafi?e?. Nasz zespó? sk?ada si? z dwóch bardzo do?wiadczonych osób. Dzi?ki naszemu do?wiadczeniu jeste?my w stanie zagra? zarówno najnowsze hity jak i hity tamtych lat. Dodatkowo dysponujemy kontaktem do do?wiadczonego dja. Jeste?my przekonani, ?e ka?dy kto skorzysta z naszych us?ug b?dzie w pe?ni zadowolony. Siedziba naszego zespo?u znajduje si? we Wroc?awiu.

wesele   zespó?   muzyka   uroczysto??
Srednia z ocen: 4.00, Liczba oddanych głosów: 1
 

Kategorie

Inne wpisy w: Kultura Sztuka


Teatr Ognia AVATAR

Tancerze Ognia z Legnicy oferuj?cy artystyczny taniec z ogniem - fireshow. Teatr Ognia ??cz?cy elementy sztuki teatralnej, a tak?e ?onglerka, akrobatyka i sztuki walki przy wykorzystaniu p?on?cych ?a?cuchów (poi), kij, wachlarzy itp. a tak?e... Dalej...

 
Adrian Gut - zdj?cia ?lubne, weselne, artystyczne i film niezale?ny

Najlepsze zdj?cia ?lubne i weselne w konkurencyjnej cenie. Postaw na do?wiadczenie szko?y filmowej i zachowaj wspania?e chwile w filmowych kadrach - niech zdj?cia nie b?d? p?askie! Zajmuj? si? tak?e fotografi? artystyczn? i filmem niezale?nym.... Dalej...

 
Rze?ba konia

Rze?b? pasjonuj? si? od ponad 30 lat, podtrzymuj?c rodzinne tradycje. Moj? najwi?ksz? pasj? s? konie wszystkich ras, mi?dzy innymi Haflingery, Araby. Wykonuj? równie? ornamentyk? do mebli stylowych - kopie, fortepiany - kopie starych, rze?bionych... Dalej...

 
Cupia? Anna - Catching A Moment - colours of my world

Fotografia, Portfolio - Anna Cupia? - Fotografia Reklamowa. Fotografia portretowa. Fotografia Studyjna. Moje portfolio zawiera zdj?cia w nast?puj?cych stylach: portrety, przedmiot, miejsce, przyroda. Dalej...

 
Portal filmowy

Serdecznie zapraszamy wszystkich kinomaniaków do odwiedzenia naszego portalu filmowego, w którym znajdziesz aktualne wiadomo?ci ze ?wiata filmu.

Nasz portal oprócz ciekawych wiadomo?ci filmowych oferuje tak?e dzia? z baz? filmow?,... Dalej...