SOUND-KRAK S.C. wzmacniacze s?uchawkowe

Aug 31, 2013 ID:40823
http://www.soundkrak.com.pl

Firma Elektroakustyka Profesjonalna Sound Krak S.C. powsta?a powy?ej 30 lat temu i sta?a si? reakcj? na zapotrzebowanie profesjonalnych urz?dze? do realizacji audiowizualnych stacji telewizyjnych, radiowych oraz teatrw i profesjonalnych studiw nagraniowych. Jeste?my do?wiadczonymi specjalistami, ktrzy oferuj? zaawansowane urz?dzenia nag?o?nieniowe do zastosowania profesjonalnego. W ofercie posiadamy wzmacniacze dystrybucyjne, mikrofonowe, mierniki sygna?u. Zapewniamy wysokiej jako?ci us?ugi zwi?zane z nag?o?nieniem, ale te? o?wietleniem, jakie u?ytkowane jest w wytwrczo?ci TV. Zapraszamy do zaznajomienia si? z propozycj? na witrynie WWW.

wozy transmisyjne   more   url   adres www
Srednia z ocen: 0.00, Liczba oddanych gosw: 0
 

Kategorie

Inne wpisy w: Produkcja Przemys? > Elektronika


krtkofalwki

Je?li potrzebuj? Pa?stwo niezawodnego systemu komunikacji radiowej opartej na krtkofalwkach to nasze rozwi?zania b?d? najlepsze. Integrasoft jest dystrybutorem znanych i cenionych urz?dze? marki TYT Electronics. Wykorzystuje ona wszystkie... Dalej...

 
System t?umacze? symultanicznych

TourGuide 2020, bezprzewodowy system do t?umacze? symultanicznych, 40 s?uchawek odbiornikw, 2 nadajniki i 4 mikrofony. Wypozyczenie na terenie ca?ej Polski. Cyfrowa jako?? d?wi?ku, zasi?g do 150 metrw. Najnowocze?niejszy system na swiecie - nie... Dalej...

 
Falowniki ABB

Wortal zwi?zany z falownikami. Znajdziesz tu szczeg?owy opis falownikw ABB. Prezentowane s? modele falownikw: * ACS 100 * ACS 550 * ACS 140 * ACS 150 * ACS 160 * ACS 310 * ACS 350 * ACS 50 * ACS 400 * ACS 600 *... Dalej...

 
P?ytki Drukowane - P?ytki Drukowane Jednostronne

Przedsi?biorstwo PCB Technology - nasza dzia?alno?? to produkcja wysokiej jako?ci p?ytek drukowanych dla prototypw a tak?e produkcji ma?o seryjnych w do?? krtkim okresie czasu przy wysokiej jako?ci produktu. Firma dysponuje najnowocze?niejszymi... Dalej...

 
Z??cza okrag?e || Z??cza ?wiat?owdowe || Terminal Block || CONEC

Firma Conec oferuje rznego typu z?acza dla przemys?u. W ofercie nowoczesne z?acza z filtrem, z??cza RJ45, z??cza do kabli p?askich, z??cza wannowe oraz wiele r?nego rodzaju innych. Zapraszamy do zapoznania sie z nasz? ofert?. Dalej...