Materia?y budowlane Kalisz

Apr 25, 2012 ID:33598
http://piaskowniabibianki.pl/

Sk?ad materia?w budowlanych. W ofercie naszej piaskowni znajd? Pa?stwo bogaty wybr materia?w budowlanych takich jak ?wir, r?nego rodzaju i gramatury piach oraz beton wi?kszo?ci producentw polskich. Dok?adamy wszelkich stara?, aby nasze produkty spe?nia?y najwy?sze standardy. Naszymi odbiorcami s? przede wszystkim firmy budowlane a tak?e klienci indywidualni. Nasze grono sta?ych odbiorcw tworzy wiele uznanych firm dzia?aj?cych na terenie ca?ego kraju.

piasek ostrw wielkopolski   piasek ostrw wlkp   piasek kalisz   beton ostrw wielkopolski   beton ostrw wlkp   beton kalisz   ?wir ostrw wielkopolski   ?wir ostrw
Srednia z ocen: 0.00, Liczba oddanych gosw: 0
 

Kategorie

Inne wpisy w: Budownictwo > Materia?y budowlane


Kominy - Poujoulat

Firma Poujoulat oferuje nowoczesne kominy oraz akcesoria takie jak wk?ady kominowe. W pe?nej ofercie firmy Poujoulat znale?? mo?na przewody kominowe (dwu?cienne i koncentryczne), wk?ady kominowe (jedno?cienne i elastyczne), nasady dachowe i... Dalej...

 
BusinessBeskid.pl p?yty tarasowe

Zapraszamy do zainwestowania w nasz? niezawodn? ofert? naj?adniejszych kamieni ozdobnych w Bielsku i okolicach. Proponujemy wysokiej klasy kostk? brukow? a tak?e p?yty tarasowe. Nasz? dystrybucj? opieramy przede wszystkim na nowoczesno?ci... Dalej...

 
cyklinowanie, parkiety, pod?ogi, uk?adanie pod?g parkietw, cyklinowanie mys?owice

W bran?y parkieciarskiej pracujemy ju? od 1995 roku, wiec mo?na powiedzie? ?e wiemy w tym temacie bardzo du?o. S?u?ymy swym klientom fachowym doradztwem.

Wykonujemy us?ugi w zakresie;

- uk?adanie desek, parkietu,... Dalej...

 
Constructor Polska Sp. z o. o. - Rega?y Magazynowe

Korzystaj?c z us?ug Constructor Polska jako Twojego partnera dla uzyskania optymalnego magazynowania i archiwizacji, otrzymujesz odpowiednie i kompletne wyposa?enie z jednej reki. Nasz unikalny program produkcyjny w po??czeniu z serwisem,... Dalej...

 
BETRONIKA - beton towarowy, beton lekki, zaprawy budowlane, bloczki betonowe, podawanie betonu pompa

Producent betonu Betronika oferuje: beton towarowy, beton lekki, zaprawy budowlane, beton drogowy, beton posadzkowy, bloczki betonowe, podawanie betonu pompami. Zak?ad produkcyjny w Zbiro?y k. Mszczonowa i w Skierniewicach. Dalej...