Twoja firma, produkty i us?ugi w Internecie - Catania.pl - Portal ofert firmowych B2B

Nov 14, 2009 ID:21871
http://catania.pl

Poka? swoj? firm? ca?ej Polsce i ?wiatu, promuj swoje produkty i us?ugi, wystawiaj oferty kupna, szukaj nowych partnerw i klientw, rozwijaj swj biznes. B?d? przed innymi - tylko u nas znajdziesz najlepsze produkty, fachowe us?ugi oraz fachowe firmyCatania.pl to portal oferuj?cy firmom us?ugi zwi?zane z szeroko rozumian? informacj? gospodarcz? Business to Business (B2B). Podstawowym celem naszej dzia?alno?ci jest po?rednictwo w nawi?zywaniu kontaktw handlowych mi?dzy firmami: jako miejsce dla producentw, handlowcw czy us?ugodawcw chc?cych zaprezentowa? i sprzeda? swoje produkty lub us?ugi za po?rednictwem Internetu. Jest to tak?e miejsce dla poszukuj?cych ciekawych ofert i partnerw.

G?wnym impulsem, ktry przyczyni? si? do powstania serwisu Catania.pl, by?y analizy rynkowe dotycz?ce zapotrzebowania na informacj? w?rd przedsi?biorcw. Codziennie dostajemy nowe opinie od naszych U?ytkownikw oraz propozycje wsp?pracy, na ktrych opieramy kolejne kroki naszej strategii.

Jedn? z najistotniejszych zalet platformy Catania.pl jest sposb prezentowania informacji o firmach i ich produktach lub us?ugach. Dzi?ki rozbudowanym, czytelnym i przede wszystkim stawiaj?cym na pierwszym miejscu na prezentowane informacje stronom, Twoja firma, jej produkty oraz us?ugi, staj? si? ?atwo dost?pne dla potencjalnych klientw oraz partnerw.

catania   katania   produkty   us?ugi   firmy   kupi?   poszukuj?   b2b   oferty   oferty firm   najlepsze produkty   fachowe us?ugi   fachowe firmy
Srednia z ocen: 0.00, Liczba oddanych gosw: 0
 

Kategorie

Inne wpisy w: Biznes Ekonomia


USBprezent

Pendrive z logo sprawi, ?e Twoja firma b?dzie postrzegana przez kontrahentw od razu z lepszej pozycji - godnej zaufania i powa?nej dzia?alno?ci. Pendrive z nadrukiem jest te? ?wietnym pomys?em na prezent dla Twoich pracownikw, aby reprezentowali... Dalej...

 
DSA Polska przetwarzanie dokumentw

DSA Polska jest firm? proponuj?c? oryginalne i unikatowe rozwi?zania z zakresu kierowania procesami oraz dokumentami. Siedziba firmy mie?ci si? w Janikowie k/Poznania za? filia w Warszawie. Autorskie rozwi?zania oraz wieloletnia wsp?praca z... Dalej...

 
ubezpieczenie oc

Strona ta zosta?a stworzona dla tych w?a?cicieli samochodw, ktrzy szukaj? najta?szego ubezpieczenia OC oraz dobrego ubezpieczenia auto casco AC. W?a?cicielom samochodw nie jest ?atwo znale?? najlepsze ubezpieczenie. Zawarty na stronie... Dalej...

 
KANTOR CENT SP. J. Kantory wroc?aw gbp

Szukaj? Pa?stwo kompetentnego kantoru wymiany walut? Zach?camy do zapoznania si? z ofert? kantoru CENT z Wroc?awia. Prowadzimy swoj? aktywno?? z sukcesem od 1989 roku ci?gle poszerzaj?c grono zadowolonych z naszych us?ug klientw. Najlepsze co... Dalej...

 
Us?ugi biurowe - Bydgoszcz

wynajem lokalu oraz mo?liwo?? zarejestrowania firmy na naszym adresie,
obs?uga poczty elektronicznej,
dost?p do pomieszcze? biurowych na okre?lony czas,
wynajem sal konferencyjnych, Wyposa?enie sal i gabinetw na spotkania... Dalej...