Wpisy z Tagiem [ programy ]

Gry na android

04-Jun-2012
Gry na android

Portal Android-on.pl powsta?a z my?l? o w?a?cicielach sprz?tu, opartego na Androidzie. Proponuje zw?aszcza aplikacje oraz gry na sprz?t z Androidem. Ka?da z nich zosta?a wyr?niona ze wzgl?du na dzia?y, co umo?liwia poszukiwania interesuj?cego nas...

Dalej...

darmowe oprogramowanie programy

13-May-2012
darmowe oprogramowanie programy

Strona programy.net.pl posiada zbir darmowych i legalnych programw. Prcz darmowego programowania, serwis posiada testowe jak i p?atne wersje programw. Z serwisu mo?na pobra? najnowsze wersje aplikacji, sterownikw, czy te? spolszcze?. Dzi?ki...

Dalej...

Oprogramowanie dla hoteli

22-Mar-2012
Oprogramowanie dla hoteli

Virtual SC to rzeszowska firma oferuj?ca swoim Klientom dedykowane oprogramowanie dla gastronomii, oprogramowanie dla basenw oraz rozwi?zania dla innych bran?y us?ugowych. Wszystkie oferowanie produkty charakteryzuj? si? zastosowaniem...

Dalej...

Dodawarka do seokatalogw

11-Feb-2012
Dodawarka do seokatalogw

SQA to zaawansowana dodawarka do seokatalogw. Dzia?a wielow?tkowo (wiele zada? jednocze?nie), dzi?ki czemu umozliwia dodanie nawet 1000 wpisw w kilka minut . Jedynym ograniczeniem jest szybko?? Twojego sprz?tu (CPU i pr?dko?? ??cza). Program...

Dalej...

przewodnik turystyczny iPhone

06-Feb-2012
przewodnik turystyczny iPhone

Planujesz podr?e? Wybierasz si? do Francji? A mo?e chcesz odwiedzi? Stany Zjednoczone lub taki obszar naszego kraju, jakiego do tej pory nie odkry?e?? Na stronie oferujemy innowacyjn?, u?yteczn? aplikacj?, ktra ??czy GPS z przewodnikiem...

Dalej...

QuatroSoft - Systemy SAGE Symfonia i Systemy Enova, Krakw

16-Jan-2012
QuatroSoft - Systemy SAGE Symfonia i Systemy Enova, Krakw

Obszar naszej aktywno?ci skupia si? g?wnie na produktach SAGE Symfonia i Enova - firm tworz?cych oprogramowanie dla biznesu. Obie s? na rynku od kilkunastu lat, a z ich produktw skorzysta?o ju? tysi?ce renomowanych firm. Ich popularno?? da?a...

Dalej...

Windows cleanup

24-Jun-2011
Windows cleanup

Gdy po d?u?szym czasie u?ytkowania naszego komputera zauwa?amy, ?e w szybkim tempie znika wolne miejsce na dysku twardym to niejednokrotnie zastanawiamy si? co mo?e by? tego przyczyn?. Jedn? z nich jest nieustanne tworzenie plikw tymczasowych...

Dalej...

fotoporwnywarka cen

02-Mar-2011
fotoporwnywarka cen

SaveUp to przeno?na porwnywarka cen kosztw zakupu. Wystarczy uruchomi? j? na swoim smart fonie i zrobi? fotografi? kodu kreskowego lub numeru ISBN towaru. Natychmiast dostaniemy tre?? z bazy danych obejmuj?c? dane o dost?pno?ci i...

Dalej...

Aplikacja dla Androida

24-Feb-2011
Aplikacja dla Androida

Androida jest nowym blogiem po?wi?conym w ca?o?ci systemowi operacyjnemu Android. Na stronie mo?na znale?? najnowsze informacje zwi?zane z tym systemem. Oprcz najnowszych wiadomo?ci prezentowane s? rwnie? teksty dotycz?ce oprogramowania na...

Dalej...

Oprogramowanie AutoCAD - Rivasoft.pl

12-Feb-2011
Oprogramowanie AutoCAD - Rivasoft.pl

Pragniemy zainteresowa? Pa?stwa przyst?pn? cenowo ofert? zakupu programu AutoCAD LT 2012, przygotowan? z my?l? o Klientach z bran?y architektonicznej. Wszechstronny zestaw narz?dzi do kre?lenia i detalowania w dwch wymiarach u?atwi codzienn?...

Dalej...