Biuro ksi?gowe

Sep 12, 2017 ID:51535
http://www.mddp-outsourcing.pl/

Firma www.mddp-outsourcing.pl ma bogate do?wiadczenie w obs?udze ksi?gowej oraz kadrowo – p?acowej. Z naszych us?ug ksi?gowo?ci i rachunkowo?ci korzystaj? firmy rodzinne, firmy z sektora nieruchomo?ci, spó?ki z ograniczon? odpowiedzialno?ci? oraz fundacje i organizacje pozarz?dowe. Niezale?nie od rodzaju prowadzonej dzia?alno?ci, jeste?my w stanie pracowa? na systemach klienta. Zapytaj o szczegó?ow? ofert? i skontaktuj si? z nami na stronie internetowej www.mddp-outsourcing.pl

ksiegowosc   rachunkowo??   biuro ksiegowe   biuro rachunkowe
Srednia z ocen: 0.00, Liczba oddanych głosów: 0
 

Kategorie

Inne wpisy w: AGD RTV > Technika biurowa


D?ugopisy reklamowe

Biella Polska - krajowy lider w produkcji segregatorów. W ofercie segregatory biurowe, klasyczne i reklamowe w szerokiej gamie kolorów i rozmiarów a tak?e inne artyku?y reklamowe, takie jak d?ugopisy, ta?my z nadrukiem, teczki. W procesie... Dalej...

 
Systemy sterowania ?wiat?em

Dom inteligentny to nowoczesny dom w którym b?dziesz czu? si? przede wszystkim bezpiecznie dzi?ki zaawansowanym systemom antyw?amaniowym oraz alarmom, ale inteligentny dom to nie tylko alarmy ale równie? wiele ciekawych gad?etów które u?atwia Ci... Dalej...

 
ULTRA piecz?tki plastikowe

Z rado?ci? przedstawiamy Pa?stwu ofert? przedsi?biorstwa Ultra, które umiejscowi?o sw? rezydencj? w Olsztynie. Zapraszamy do skontaktowania si? z nami przedsi?biorswa z ca?ej Polski, które chcia?yby zamówi? skuteczn? reklam? w postaci piecz?tek,... Dalej...

 
Zasady trzymania królika w domu

Decyduj?c si? na trzymanie królika w domu musimy zapewni? mu odpowiedni mikroklimat. Najwa?niejszymi czynnikami jest temperatura, odpowiednia wilgotno?? i ?wiat?o. Króliki nale?? do zwierz?t o ograniczonej termoregulacji, dlatego tak wa?ne jest... Dalej...

 
Profesjonalny sprz?t detektywistyczny

Sklep-spyeye - Urz?dzenia detektywistyczne, mikrokamery, pods?uchy telefonów komórkowych. Fiirma oferuje najlepszy profesjonalny sprz?t detektywistyczny oraz akcesoria detektywistyczne. Skorzystaj z bogatej oferty na pods?uch GSM, nowoczesny... Dalej...